Call Us: (+66-2)193 9195   |   Email: booking@thailandbestprice.com  |  line @aminters

ทัวร์ 2 วัน 1 คืน โซล - อินชอน
2D1N Tour Seoul - Incheon

ออกเดินทางทุกวันอังคาร

ราคาท่านละ 5,800 บาท
อย่างน้อย 4 ท่านขึ้นไป

Book Now

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์

 • ป้อมปราการคังซองโบะ Gwangseongbo Fort
 • เขตพระราชวังโครยอ Goryeo Palace Site
 • โบสถ์อังกลิคัน Ganghwa Anglican Church
 • บ้านโบราณ Kim Koo Birthplace
 • หอสังเกตุการณ์คังฮวา Ganghwa Peace Observatory
 • ชายหาดดองมาค Dongmak Beach
 • วัดเจิงดองซา Jeondeungsa Temple
 • ป้อมปราการโชจิจิน Chojijin Fort

Gwangseongbo Fort

Gwangseongbo Fort

Gwangseongbo Fort

Gwangseongbo Fort

Goryeo Palace Site

Goryeo Palace Site

Ganghwa Anglican Church

Ganghwa Anglican Church

Kim Koo Birthplace

Kim Koo Birthplace

Ganghwa Peace Observatory

Ganghwa Peace Observatory

Dongmak Beach

Dongmak Beach

Jeondeungsa Temple

Jeondeungsa Temple

Chojijin Fort

Chojijin Fort

 

โปรแกรมการเดินทาง

 

วันที่ 1 โซล – อินชอน – ป้อมปราการคังซองโบะ – เขตพระราชวังโครยอ – โบสถ์อังกลิคัน - Kim Koo Birthplace - หอสังเกตุการณ์คังฮวา
08.30-10.00น. ออกเดินทางจาก SM Duty Free กรุงโซล นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินชอน (Incheon)
10.00-12.00น. เดินทางสู่ ป้อมปราการคังซองโบะ (Gwangseongbo Fort) เป็นป้อมปราการชั้นนอกที่มีมาตั้งแต่ยุคโครยอ (Goryeo ) ประมาณปีค.ศ. 1679 ซึ่งได้รับการเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบปราสาทเมื่อปี 1745 และบริเวณนี้เป็นจุดต่อสู้ที่เข้มข้นที่สุดในสงครามการรุกรานของอเมริกาปี 1871
12.30-13.30น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
13.40-14.30น. จากนั้น เดินทางสู่ เขตพระราชวังโครยอ (Goryeo Palace) เป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์โครยอ(Goryeo) ช่วงปีค.ศ. 918-1392 ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของยุคนี้ด้วย ก่อสร้างโดยพระเจ้า Gojong แล้วเสร็จเมื่อปีประมาณปีค.ศ. 1234 เกาะคังหวาโดจึงเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีพระราชวังโครยอกุงได้ถูกทำลายลงหลายครั้งแต่ได้รับการบรูณะขึ้นมาใหม่หลายครั้ง อาคารดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันจะเหลือ อาคารที่ทำการของข้าราชการบางส่วนเช่น Dongheon main office และ Ibangcheong administration office ส่วนพระราชวังและส่วนประกอบต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 1977
14.40-15.30น. จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์อังกลิคัน Ganghwa Anglican Church เป็นโบสถ์ในศาสนาคริส แต่แปลกตรงที่สร้างอยู่ในบ้านสไตล์เกาหลีแบบดั้งเดิมเลย ถ้าดูจากด้านนอกจึงจะไม่รู้เลยว่านี่คือโบสถ์ ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1900 โดย Bishop คนแรกที่เข้ามาในเกาหลี ชื่อว่า Charies Jone Corfe
15.40-17.00น. จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม Kim Koo Birthplace เป็นบ้านโบราณ ที่ครั้งหนึ่งท่าน แบคบอม คิมคู เคยอาศัยอยู่ ในปี1928 ซึ่งตัวบ้านจะเป็น ทรงเกาหลีโบราณที่นำเข้า วัสดุมาจาก ญี่ปุ่น และ อังกฤษ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
17.30-18.30น. จากนั้นนำท่านเข้าชม หอสังเกตุการณ์คังฮวา สร้างอยู่บนพื้นที่ทางเหนือสุดของเขตที่ห้ามประชาชนเข้า ที่เป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ อยู่ที่เมือง Yangsa-myeon จังหวัดอินชอน(Incheon) เปิดให้บริการเมื่อปี 2008 ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตการณ์ธรรมชาติและระบบนิเวศของบริเวณรอบๆที่ไม่สามารถเข้าไปได้ รวมทั้งมีการจัดแสดงภาพถ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสงครามเกาหลีระหว่างปีค.ศ. 1950-1953
18.30-1930น. อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
20.00น. จากนั้นนำท่านเข้า สู่โรงแรมที่พัก
วันที่ 2 อินชอน – ชายหาดดองมาค – วัดเจิงดองซา – ป้อมปราการโชจิจิน – โซล
08.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-11.30น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชายหาดดองมาค (Dongmak Beach) ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังติด 1 ใน 5 ของชายหาดโคลน ที่โด่งดังที่สุดในโลก ท่านจะได้สัมผัสวิว ทะเลที่แสนงดงามและพักผ่อนหย่อนใจไปกับเสียงคลื่นลม
12.00-13.00น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
13.30-14.30น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดเจิงดองซา (Jeondeungsa Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่เดิมชือว่า จินจองซา (Jinjongsa) ตั้งแต่ยุโครยอ(Goryeo) เป็นวัดประจำตระกูลของกษัตริย์ที่ศาลเจ้าสำหรับเก็บราชวงศ์โครยอ อยู่ภายในป้อมปราการ Samrangseong เชื่อกันว่า สร้างกันตั้งแต่ยุคที่สร้างชาติเกาหลีโดยเจ้าชายทั้ง 3 คนของ Dangun ผู้ก่อตั้งชาติเกาหลี
15.00-16.00น. จากนั้นนำท่านชมป้อมปราการโชจิจิน Chojijin Fortress เป็นป้อมปราการที่สร้างอยู่ริมทะเล เมื่อปีค.ศ 1656 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกที่มาทางเรือ มีการต่อสู้ครั้งรุนแรงหลายครั้งเช่น สงครามกับฝรั่งเศสในปี 1866, อเมริกาเมื่อปี 1679 และกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1875 ทำให้เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิรบของเกาหลีที่มีผู้เสียชีวิตมากมาย รวมทั้งป้อมปราการนี้ก็ได้ถูกทำลายลงไปหลายครั้ง จนครั้งล่าสุดได้มีการบรูณะขึ้นมาใหม่เมื่อปี 1973 และมีการทำเป็นสวนสาธารณะเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน โดยยังมีการจัดแสดงปืนใหญ่ รวมทั้งยังมีร่องรอยกระสุนปืนหลงเหลือให้เห็นอยู่มากมายตามต้นสนเก่าแก่ในบริเวณโดยรอบ
16.00-17.00น. จากนั้นนำท่านเข้ากรุงโซล สู่โรงแรมที่พัก


แพ็คเกจรวม:

arrow 86 ค่าโรงแรมพร้อมอาหารเช้า
arrow 86 ไกด์ (ภาษาอังกฤษ, จีน และญี่ปุ่น)
arrow 86 ค่ารถสำหรับการเดินทาง
arrow 86 ค่าเข้าชมสถานที่


แพ็คเกจไม่รวม:

arrow 86 ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น
arrow 86 ค่าประกันการเดินทาง
arrow 86 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ


แพ็คเกจทัวร์เกาหลีแนะนำ

5D4N Family Fun Package (Private Tour)

5D4N Family Fun Package (Private Tour)
แพ็คเกจเกาหลี 5 วัน 4 คืน สำหรับครอบครัว พักโรงแรม 5 ดาว เที่ยวสวนสนุก LOTTE WORLD สวนสนุก Everland แบบเต็มอิ่ม

เริ่มต้น

29,900 บาท

/ท่าน/แพ็คเกจ

รายละเอียด

2D1N Tour Seoul - Daegu

2D1N Tour Seoul - Daegu
ทัวร์เมืองแทกู (Daegu) 2 วัน 1 คืน เดินทางจากกรุงโซล

เริ่มต้น

5,900 บาท

/ท่าน/แพ็คเกจ

รายละเอียด

2D1N Tour Seoul - Incheon

2D1N Tour Seoul - Incheon
ทัวร์เมืองอินชอน (Incheon) 2 วัน 1 คืน เดินทางจากกรุงโซล

เริ่มต้น

5,900 บาท

/ท่าน/แพ็คเกจ

รายละเอียด

2D1N Tour Seoul - Gangwon-do

2D1N Tour Seoul - Gangwon-do
ทัวร์เมืองคังวอนโด (Gangwon-do) 2 วัน 1 คืน เดินทางจากกรุงโซล

เริ่มต้น

6,000 บาท

/ท่าน/แพ็คเกจ

รายละเอียด

Our Partner

 • JNTO Logo
 • KNTO Logo
 • Your Singapore Logo
 • HongKong Tourism Logo
 • Tourism Malaysia Logo
 • Incredible India Logo

  Copyright©2010 ThailandBestPrice.com. All Rights Reserved.

  AM INTER SERVICE CO.,LTD. || บริษัท เอเอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
  ที่อยู่: 290/230 หมู่บ้านกลางเมืองฯ เอส-เซ้นท์ ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
  Address: 290/230 Baan Klang Muang S-Sense Soi Ladprao 84 (Sangkomsongkrortai 1), Wangthonglang, Bangkok 10310
  HOTLINE: (+66-89) 920 4175 || Tel: (+66-2) 193 9195, (+66-2) 108 9412 || Fax: (+66-2) 108 9412 || Email: booking@thailandbestprice.com

  payment banner