Call Us: (+66-2)193 9195   |   Email: booking@thailandbestprice.com  |  line @aminters

ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์

ชื่อประเทศ : สาธารณะรัฐสิงคโปร์
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ
สกุลเงิน : สิงคโปร์ดอลล่าร์
รหัสโทรศัพท์ : +65
รหัสอินเตอร์เน็ท : .sg
ที่ตั้ง : อยู่ทางปลายด้านล่างสุดของแหลมมลายู ระหว่างประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย
อาณาเขต : 714.3 ตร. ก.ม.
จำนวนประชากรทั้งหมด : 5,312,400 (เมื่อเดือนมิถุนายน 2012)
ความหนาแน่นของประชากร (ต่อ ตร. ก.ม.) : 7,257
สัดส่วนของเชื้อชาติ : จีน 74.2%, มาเลย์ 13.3%, อินเดีย 9.2%, อื่นๆ 3.3% (เมื่อเดือนมิถุนายน 2012)
ศาสนา (ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) : คริสต์ 18.3%, พุทธ 33.3%, อิสลาม 14.7%, ฮินดู 5.1%, เต๋า 10.9%, อื่นๆ 0.7%, ไม่นับถือศาสนาใดๆ 17% (ตามการสำรวจสัมโนครัวประชากรปี 2010)
ภาษา : ภาษาราชการ 4 ภาษา ได้แก่ มาเลย์ แมนดาริน ทมิฬ และอังกฤษ แม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาประจำชาติ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการทำธุรกิจและการศึกษา ชาวสิงคโปร์เกือบทุกคนสามารถพูดได้สองภาษาอย่างคล่องแคล่ว ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาแม่ (แมนดาริน, ทมิฬ, มาเลย์)

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สิงคโปร์ www.singapore.sg

ระเบียบการเดินทางท่องเที่ยวในสิงคโปร์

1. ชาวไทยที่เดินทางมาสิงคโปร์ต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
3. เมื่อเดินทางมาถึง ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาตให้พำนัก (Visitor Pass) ในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะระบุวันที่ไว้ในตราประทับตามปกติจะได้รับอนุญาตให้พำนัก 30 วัน

โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ จะขอให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการเงินที่จะใช้จ่ายในระหว่างพำนักในสิงคโปร์ และหลักฐานการเดินทางที่ระบุกำหนดการเดินทางเข้า-ออก อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน บัตรโดยสารรถประจำทาง ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ภายใต้ Visitor Pass จะไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจได้ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนและถูกจับกุมถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเข้าเมือง (โทษสูงสุด คือปรับ S$5,000 หรือจำคุก 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ สิงคโปร์

ภาษี การสื่อสาร และ หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

banknote

ภาษีสินค้าและบริการ (GST)

อัตราภาษีสินค้าและบริการ (GST) ที่กำหนดในสิงคโปร์อยู่ที่ 7% ในฐานะนักท่องเที่ยวท่านสามารถขอคืนภาษีได้ที่ท่าอากาศยาน ช่องผู้โดยสารขาออก ไม่รวมการเดินทางทางบกหรือทางเรือ อัตราภาษีที่คืนจะถูกหักค่าบริการก่อน มีหน่วยงานกลาง 2 แห่ง ที่ทำหน้าที่คืนภาษี คือ Global Refund และ Premier Tax Free เพื่อประโยชน์ของท่าน ทุกครั้งที่ช้อปปิ้งให้สังเกตเครื่องหมาย Tax Free และท่านต้องใข้จ่ายขั้นต่ำ 100 เหรียญสิงคโปร์จึงจะขอคืนภาษีได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
Global Refund
เว็บไซต์ : www.globalrefund.com

Premier Tax Free
เว็บไซต์ : www.premiertaxfree.com

มีร้านค้าปลีกที่ไม่เข้าร่วมกับ 2 หน่วยงานกลางข้างต้น ร้านค้าเหล่านี้จะทำการคืนภาษีให้นักท่องเที่ยวโดยตรง ท่านต้องตรวจสอบยอดเงินขั้นต่ำในการซื้อสินค้าเพื่อการคืนภาษีของแต่ละร้านค้า

หมายเหตุ : กรมศุลกากรของสิงคโปร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหรือรับผิดชอบแบบฟอร์มการขอคืนภาษีสินค้าและบริการที่การท่าอากาศยาน ร้านค้าจะต้องให้แบบการคืนภาษีแก่ท่านทุกครั้งที่ซื้อสินค้า ท่านต้องแสดงสินค้าที่ซื้อพร้อมใบเสร็จ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบและรับรองเพื่อการขอคืนภาษีทุกครั้ง

ภาษีอื่นๆ
ค่าบริการเพิ่ม 10%  และภาษีสินค้าและบริการ 7% จะถูกรวมอยู่ในราคาอาหารและเครื่องดื่มหรือที่พักในโรงแรม

การให้ทิป
ไม่จำเป็นต้องให้เงินค่าบริการเพิ่มเติมตามท่าอากาศยานรวมถึงโรงแรมและร้านค้า เนื่องจากมีการคิดค่าบริการ 10% ไว้ในราคาขายหรือค่าบริการแล้ว

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ผู้ค้าอัญมณีที่มีคุณภาพของสิงคโปร์ (QJS) จะมีเครื่องหมายรับรองอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นมาตรฐานบริการคุณภาพและความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรม เมื่อท่านต้องการซื้ออัญมณีโปรดมองหาเครื่องหมายรับรอง QJS หรือดูรายชื่อร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.qjs.org.sg หรือสายด่วน (65) 6352 9909

ภายใต้โครงการ Sim Lim Square STARetailers ร้านค้าสมาชิกจะคืนเงินให้ทั้งหมดหากสินค้าที่ขายราคาเกินกว่าราคาที่รับรองไว้ สอบถามรายชื่อร้านค้าที่เป็นสมาชิกได้ที่ Sim Lim Square’s information counter รายละเอียดเพิ่มเติม โทรสายด่วนนักท่องเที่ยว 24 ชั่วโมงที่ 1800 736 2000

ร้านค้าที่ไม่น่าไว้ใจ
นักท่องเที่ยวที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 Orchard Spring Lane, Singapore 247729

โทร 1800 736 2000 (โทรฟรีในสิงคโปร์) ดูข้อมูลร้านค้าที่ไม่น่าไว้วางใจได้ที่เว็บไซต์ www.visitsingapore.com

หากท่านต้องการได้รับการชดเชยค่าเสียหาย ภายใน 24 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อเรียกร้อง) ท่านสามารถยื่นคำร้องไปยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค Small Claims Tribunals (SCT) ได้โดยตรงที่ ชั้น 1 Subordinate Courts เลขที่ 1 Havelock Square, Singapore 059724

เว็บไซต์ : www.smallclaims.gov.sg

การสื่อสาร / โทรคมนาคม

ค่าบริการ

 • 0.10 เหรียญสิงคโปร์ต่อ 3 นาที กรณีใช้บัตรหรือโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ
 • บัตรโทรศัพท์แบบ prepaid สามารถหาซื้อได้โดยง่ายตามศูนย์การค้าและ โรงแรม
 • สามารถใช้บัตรเครดิตโทรได้กับโทรศัพท์สาธารณะบางตู้
 • หมุน 001 สำหรับโทรทางไกลไปต่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

หมายเลขฉุกเฉิน  
ตำรวจ 999
ดับเพลิง/รถพยาบาล 995
สอบถามเที่ยวบิน 1800 542 4422
สายด่วนนักท่องเที่ยว 1800 736 2000

 

โรงพยาบาลที่ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
Mount Elizabeth (65) 6731 2218
Gleneagles (65) 6470 5700
Mount Alvernia (65) 6347 6210
Raffles Hospital (65) 6311 1555

 

บัตรเครดิต  
American Express (65) 6880 1111
CUP 800 860 0028
Diners Club (65) 6416 0800
JCB (65) 6734 0096
Mastercard 800 110 0113
Visa 800 448 1250

สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ (1)

DUCKtours

ดั๊กทัวร์ DUCKtours
เรือท่องเที่ยวครึ่งบกครึ่งน้ำที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย ให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร แด่ท่านและครอบครัว เป็นเรือที่ดัดแปลงมาจากพาหนะที่ใช้ในสงครามเวียดนามที่วิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำมีล้อสำหรับวิ่งบนบกเพื่อพาผู้โดยสารขึ้นจากน้ำสู่ห่าในเขตเมืองของสิงคโปร์

เส้นทางวิ่ง
Singapore Civic District รวม Suntec City และแม่น้ำสิงคโปร์
ค่าบริการ - ล่องเรือ 60 นาที
ผู้ใหญ่ – 33.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 17.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เด็กเล็ก – 2.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุตั้งแต่ 2 ปีลงมา)

เวลาทำการ
ตั้งแต่ 10.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน ออกจากท่า Suntec City ทุกครึ่งชั่วโมง

Singapore DUCKtours Pte Ltd
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน City Hall เดินตามทาง CityLink Mall ไปยัง Suntec City
www.ducktours.com.sg

singapopre_flyer_01

สิงคโปร์ ฟลายเออร์ Singapore Flyer
ไต่ระดับความสูง 165 เมตรเหนือพื้นดิน เพลิดเพลินไปกับการชมวิวบนที่สูง นั่งในแคปซูลติดแอร์กว่า 30 นาที ที่แสนจะผ่อนคลาย ถือเป็นประสบการณ์ที่สุดยอด ที่ทั้งครอบครัวที่จะได้แบ่งปันความสุขนี้ร่วมกัน

ค่าโดยสาร
ผู้ใหญ่ – 29.50 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 20.65 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
ผู้สูงอายุ – 23.60 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

เวลาทำการ
8.30 น. – 22.30 น. ทุกวัน

30 Raffles Avenue, Singapore 039803
เดิน 15 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน City Hall
www.singaporeflyer.com.sg

Singapore-river-cruise

ล่องแม่น้ำสิงคโปร์ Singapore River Cruises
มาเดินทางทางน้ำกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความทันสมัยของสิงคโปร์ กับเรือเก่าแก่ Bumboat หรือในรูปแบบที่มีหลังคาเป็นกระจก ทัศนียภาพตามแม่น้ำสิงคโปร์ในแต่ละที่ที่ไป ท่านจะได้พบกับโบราณสถานและร้านค้าเก่าแก่ตลอดทาง

ค่าบริการ
Singapore River Experience – The Tale of 2 Quays (ประมาณ 30 นาที)
ผู้ใหญ่ – 13.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 8.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เส้นทาง : Boat Quay, Clarke Quay & Marina Bay

New River Experience – The Tale of 3 Quays (ประมาณ 45 นาที)
ผู้ใหญ่ – 18.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 10.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เส้นทาง : Boat Quay, Clarke Quay, Robertson Quay & Marina Bay

เวลาทำการ
9.00 น. – 23.00 น. ทุกวัน (Bumboats)

Singapore River Cruises & Leisure Pte Ltd
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Clarke Quay
www.rivercruise.com.sg แผนที่คลิ๊กที่นี่

HiPPObus

ฮิปโปบัส HiPPObus
รถท่องเที่ยวประเภทแรกของภูมิภาคนี้ HiPPObus จะพาท่านชมเมืองรอบเกาะสิงคโปร์จากรถเปิดประทุน โดยมีไกด์แนะนำอยู่ด้วย ท่านสามารถขึ้นลงจากรถเพื่อชมสถานที่ชื่นชอบ เสร็จแล้วขึ้นรถคันถัดไปเพื่อเดินทางไปที่อื่นต่อ รถ HiPPObus จะมาทุก 35 นาที ให้คุณได้ชมเมืองอย่างสะดวกสบายตามใจคุณ

เส้นทางวิ่ง
ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ ครอบคลุมทั้ง 3 ย่านชุมชนในเขตเมือง ได้แก่ Chinatown, Little India และ Kampong Glam ขากลับรถฮิปโปจะพาท่านชมแหล่งที่ทันสมัยของสิงคโปร์ที่ Suntec City และ Orchard Road

ค่าบริการ - ชมทิวทัศน์ 1 วัน
(รวม HiPPO River Cruise)
ผู้ใหญ่ – 33.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 17.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เด็กเล็ก – 2.00 เหรียญสิงคโปร์

Singapore DUCKtours Pte Ltd
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน City Hall เดินตามทาง CityLink Mall ไปยัง Suntec City
www.ducktours.com.sg

Singapore-Zoo

สวนสัตว์สิงคโปร์ Singapore Zoo
สัมผัสความน่ารักของลิงอุรังอุตังและตัวนากที่ซุกซนหรือลองสำรวจสวนสัตว์ใหม่ในเขตป่าฝนและศูนย์สุขภาพและวิจัยสัตว์ป่า หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ทันสมัยนับเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของโลก

เด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานจากการขี่ม้าและให้อาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของสัตว์แสนรู้ทุกวัน และสถานที่น่าสนใจ อาทิ The Fragile Forest, ช้างเอเชีย, เสือขาว และโซนเอาใจเด็กๆ ที่ Rainforest Kidzworld


ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ – 18.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 9.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

ค่าโดยสารรถราง
ผู้ใหญ่ – 5.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 2.50 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

ค่าอาหารมื้อเช้า ที่ Ah Meng Restaurant
ผู้ใหญ่ – 25++ เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 16++ เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
8.30 น. – 18.00 น. ทุกวัน

80 Mandai Lake Road
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงที่สถานี Choa Chu Kang จากนั้นให้ต่อรถประจำทาง SMRT สาย 927 หรือขึ้นรถใต้ดินไปลงที่สถานี Ang Mo Kio จากนั้นให้ต่อรถประจำทาง SBS สาย 138
www.zoo.com.sg

nightsafari5

ไนท์ซาฟารี Night Safari
สวนสัตว์แห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเป็นสวนสัตว์กลางคืนแบบเปิด พบกับสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารซึ่งไม่ได้อยู่ในกรง ใกล้ชิดกับกระรอก สมเสร็จและอื่นๆ นับเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมสำหรับผู้เข้าชมโดยรถราง หรือการสำรวจป่าโดยเดินเท้าด้วยความตื่นเต้น

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 22.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 11.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

ค่าโดยสารรถราง
ผู้ใหญ่ – 10.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 5.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
19.30 น. – 24.00 น. ทุกวัน (รอบสุดท้าย 23.00 น.)

80 Mandai Lake Road
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงที่สถานี Choa Chu Kang จากนั้นให้ต่อรถประจำทาง SMRT สาย 927 หรือขึ้นรถใต้ดินไปลงที่สถานี Ang Mo Kio จากนั้นให้ต่อรถประจำทาง SBS สาย 138
www.nightsafari.com.sg

jurong park

สวนนกจูร่ง Jurong Bird Park
ปล่อยให้บุตรหลานของท่านจินตนาการการบินในสวนนกจูร่ง แหล่งอาศัยของนก 8,000 ตัวกว่า 600 สายพันธุ์ ท่านจะประหลาดใจกับนกโนรี ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและมีสีสันบินมากินอาหารที่อยู่ในมือของเรา จับตาดูนกกระทุงดำน้ำกินเหยื่อในโลกใต้ทะเลที่อ่าว ดูการแสดงของนกอันแสนน่ารักพร้อมด้วยฝูงนกฟลามิงโกกว่า 1001 ตัว

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 18.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 9.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

ค่าโดยสารรถราง
ผู้ใหญ่ – 4.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 2.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
8.30 น. – 18.00 น. ทุกวัน

2 Jurong Hill
นั่งรถโดยสาร SBS สาย 194 หรือ 251 ประมาณ 15 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Boon Lay
www.birdpark.com.sg

science centre singapore

ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ Singapore Science Centre
ในฐานะผู้นำศูนย์วิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์มีห้องโถงแสดงนิทรรศการ 12 ห้องซึ่งมีงานแสดงมากกว่า 1,000 ชิ้น มีกิจกรรมและเครื่องเล่นแสนสนุกที่บริเวณภายนอกกว้างถึง 18,000 ตารางเมตร Waterworks คือหนึ่งในนิทรรศการกลางแจ้งล่าสุด ซึ่งเป็นการแสดงของน้ำมีลักษณะเป็นน้ำวนสูงถึง 10 เมตรหมุนรอบนาฬิกา

Genome Exhibition นิทรรศการที่จำทำให้ทราบถึงความลับของสิ่งมีชีวิต เป็นนิทรรศการสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่จะทำให้รู้จักพื้นฐานของชีวิต เหมาะกับวิชาพันธุกรรมศาสตร์และกระตุ้นความสนใจในศาสตร์แห่งชีวิตโดยการให้ความสนุกสนานในเชิงวิชาการแก่นักท่องเที่ยว โดยผ่านทางสื่อมัลติมีเดียอันทันสมัย และภาพกราฟฟิก นักดูหนังจะได้พบกับความเร้าใจของ IMAX DMR Experience เป็นโรงภาพยนต์แห่งเดียวที่มีรูปลักษณ์ทรงโดม

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 6.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 3.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-16 ปี)

ค่าเข้าชมโรงภาพยนต์ Omni-Theatre IMAX MOVIE 40 นาที
ผู้ใหญ่ – 10.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 5.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

ค่าเข้าชมโรงภาพยนต์ IMAX DMR MOVIE
12 เหรียญสิงคโปร์ (วันธรรมดา)
15 เหรียญสิงคโปร์ (วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ)


ค่าโดยสารรถราง
ผู้ใหญ่ – 4.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 2.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
10.00 น. – 18.00 น. (อังคาร - อาทิตย์)
ปิดวันจันทร์
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดโรงเรียน

15 Science Centre Road
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Jurong East
www.science.edu.sg

Singapore-discovery-centre

สิงคโปร์ดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ Singapore Discovery Centre
จุดเด่นของที่นี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีล้ำค่า นั่นก็คือ The Visionarium เป็นโรงภาพยนต์แบบพิเศษ มีลักษณะเป็นลูกโลกขนาดยักษ์ที่มีฉากหุ้มกว้าง 360 องศา อยู่ข้างใน ในแต่ละรอบผู้เล่นจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศสิงคโปร์ให้กลายเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกได้อย่างไร ครอบคลุมทั้งเรื่องการใช้ชีวิตทำงาน และการพักผ่อน รูปแบบทั้งหมดจะแสดงขึ้นที่จอ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ข้ามไปดู Crossfire Painball ที่ซึ่งคนในครอบครัวสามารถแข่งขันกับครอบครัวอื่นเป็นทีมโดยใช้ปืน Painball Rifles เป็นกีฬาที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับครอบครัวในการผ่อนคลาย กฏง่ายๆ คือทีมแรกให้ข้ามแดนโดยไม่โดน Painball จากฝ่ายตรงข้ามทีมที่มี Painball จะเป็นผู้ชนะ

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 10.00 เหรียญสิงคโปร์ (รวม 2D movie 1 รอบ)
15.00 เหรียญสิงคโปร์ (รวม 2D และ 3D movie 1 รอบ)

เด็ก – 6.00 เหรียญสิงคโปร์ (รวม 2D movie 1 รอบ)
10.00 เหรียญสิงคโปร์ (รวม 2D และ 3D movie 1 รอบ)

ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2)
- 28.00 เหรียญสิงคโปร์ (รวม 2D movie 1 รอบ)
- 45.00 เหรียญสิงคโปร์ (รวม 2D และ 3D movie 1 รอบ)

เวลาทำการ
9.00 น. – 18.00 น. (วันอังคาร - วันอาทิตย์)
ปิดวันจันทร์
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดโรงเรียน

510 Upper Jurong Road
นั่งรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานี Boon Lay และต่อรถโดยสาร SBS สาย 193 หรือ 182
www.sdc.com.sg

ขอบคุณข้อมูลจาก:
Singapore Visitors Centre - Bangkok
www.yoursingapore.com

แหล่งช้อปปิ้ง อ่าวมารีน่า และอื่นๆ

RafflesCity

ราฟเฟิลส์ ซิตี้ Raffles City
ศูนย์การค้า Raffles City อยู่ในอาคารเดียวกับ Swissotel The Stamford โรงแรมทที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่านจะพบกับห้างโรบินสัน กับพื้นที่ช้อปปิ้งรวม 3 ชั้น พร้อมด้วยสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ เสื้อผ้า สุขภาพ ความงาม เสื้อผ้าเด็ก ของเล่นเด็กและหนังสือจนถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

252 North Bridge Road
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงสถานี City Hall
www.rafflescity.com

MarinaSquare

มารีน่า สแควร์ ช้อปปิ้ง มอลล์ Marina Square Shopping Mall
สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่หลากหลายและการรับประทานอาหารที่สามารถต่อรองราคาได้ รวมถึงแหล่งบันเทิงที่เร้าใจ อาทิเช่น โรงภาพยนต์ โบว์ลิ่ง ถ้าคุณเดินไปที่ Center Stage ก็จะพบกับกลุ่ม ร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์และพื้นที่นั่งรวมกันล้อมรอบเวทีซึ่งมีวงดนตรีแสดงอยู่ขณะที่ท่านรับประทานอาหาร ร้านค้าใหม่ซึ่งปรับปรุงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึง Buffalo, Massimo Dutti, Zara และ East Zing ซึ่งขายของเกี่ยวกับบ้านและไลฟ์สไตล์ Earz ร้านขายซีดีใช้แล้วและซีดีใหม่ และ Miniature Hobby ร้านค้าของเล่นสะสมขนาดจิ๋วสำหรับนักสะสมของเล่น Royal Sporting House ก็อยู่ที่นี่เพื่อให้บริการชุดกีฬาและอุปกรณ์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเป็นนักกีฬา

6 Raffles Boulevard
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน City Hall เดินตามทาง CityLink Mall เพื่อไปยัง Marina Square
www.marinasquare.com.sg

SuntecCityMall

ซันเทค ซิตี้ มอลล์ Suntec City Mall
เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึงในสิงคโปร์โดยมีร้านค้าปลีกมากกว่า 400 ร้าน ร้านอาหารและแหล่งบันเทิง มีน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งบันทึกในกินเนสบุ๊คเมื่อปี ค.ศ. 1998 เดินรอบน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ผลงานชิ้นโบว์แดงที่เป็นสัญลักษณ์ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง หากต้องการช้อปทั้งครอบครัว ตรงไปที่คาร์ฟูร์ ที่ท่านสามารถหาซื้อได้เกือบทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ ดนตรี เครื่องใช้ครัวเรือน เสื้อผ้า ของชำ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอีกมากมาย มีพื่นที่ทั้งหมดสำหรับเด็กๆ พร้อมของเล่น Toys “R” Us, Cloud 9, Creative Art Corner, KiDstyle, Chateau de Sable, CrossCom, Seafolly Girl และ Virtualand

3 Temasek Boulevard
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน City Hall เดินตามทาง CityLink Mall เพื่อไปยัง Suntec City
www.sunteccity.com.sg

MustafaCentre

มุสตาฟา เซ็นเตอร์ Mustafa Centre
ศูนย์การค้าแห่งเดียวที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งท่านสามารถจับจ่ายใช้สอย ตามที่ท่านต้องการในราคาไม่แพงนัก ตั้งอยู่ใน Little India ศูนย์การค้า Mustafa Centre มีสินค้าบริการมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่นาฬิกาหรูถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ้า ตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆ อีกมากมาย

145 Syed Alwi Road
เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Farrer Park
www.mustafa.com.sg

VivoCity02

วีโว่ซิตี้ VivoCity
ถือได้ว่าเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ศูนย์การค้าที่มีน้ำตกไหลซู่อยู่ด้านหน้าแห่งนี้ เป็นที่รวบรวมร้านค้าปลีกชั้นนำ ศูนย์อาหาร และสวรรค์ของคนบันเทิง นักช้อปสามารถเลือกซื้อหาสินค้าแบรนด์เนม เช่น GAP, Ted Baker และสินค้าสเปน ยี่ห้อ Spain2Dream ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าทันสมัยอย่าง Desigual และ FC Botiga

1 HarbourFront Walk
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงรถที่สถานี HarbourFront
www.vivocity.com.sg

BugisJunction

บูกิส จังค์ชั่น Bugis Junction
ศูนย์การค้าแห่งเดียวในสิงคโปร์ที่เปิดเครื่องปรับอากาศไปถึงถนนทางเดิน ประกอบด้วยร้านค้าที่มีสินค้าเฉพาะอย่างประมาณ 180 ร้าน อาทิ Edge สำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ Seiyu Department Store ศูนย์การค้าสำหรับครอบครัว และแบรนด์อย่าง Adidas และแบรนด์ท้องถิ่นอย่าง TIEN ติดกับ Bugis Village ให้ท่านพบกับหมู่บ้านที่เป็นมรดกดั้งเดิม และสีสันครึกครื้นของตลาดกลางคืน

200 Victoria Street
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงสถานี Bugis

Funan Digitalife Mall

Funan DigitalLife Mall ศูนย์การค้าที่มีสินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของแท้ใหม่ล่าสุด คุ้มค่าในการซี้อหา

109 North Bridge Road
เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน City Hall
www.funan.com.sg

SimLim นักต่อรองให้ไปร้านค้าที่ Sim Lim Square ซึ่งมีมากกว่า 400 ร้านค้า ตรวจสอบบัญชีร้านค้าติดดาว (the Star Retailers) ซึ่งจะคืนเงินให้ลูกค้าหากสินค้าที่ซื้อไปนั้นสูงกว่าราคาของร้านค้าที่ได้รับการรับรอง

1 Rochor Canal Road
เดิน 15 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Bugis

สถานที่ท่องเที่ยวในเซ็นโตซ่า

resorts world sentosa

Resort World™ Sentosa Singapore (รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า สิงคโปร์)
เป็นแหล่งรวมความบันเทิงไว้อย่างครบครัน อาทิเช่น โรงแรมชั้นนำระดับโลก 6 แห่ง 6 สไตล์แห่งความเป็นเอกลักษณ์ (Crockfords™ Tower, Hotel Michael™, Festive Hotel™, Hard Rock Hotel Singapore™, Equarius Hotel™ and Spa Villas™)ยูนิเวอร์แซล  สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore®)

การเดินทาง
ท่านสามารถเดินทางมายังรีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่าได้อย่างสะดวกสบายด้วยบริการรถประจำทาง รถแท็กซี่ รถกระเช้า และรถไฟ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขับรถเข้าไปหรือจะเดินเข้าไปในตัวรีสอร์ทก็ได้
•    25 นาทีจากสนามบินชางกี
•    15 นาทีจากตัวเมืองสิงคโปร์
•    30 นาทีจากทางหลวงข้ามทะเลข้ามทะเลที่เชื่อมระหว่างสิงคโปร์กับยะโฮบาห์รูประเทศมาเลเซีย
•    30 นาทีจากสะพานเชื่อม Tuas Second Link ในมาเลเซีย
•    20 นาทีจากท่าเรือเฟอร์รี่ทานา เมร่า ที่เชื่อมระหว่างสิงคโปร์กับอินโดนีเซีย
•    5 นาทีจากครูซเซ็นเตอร์ของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นจุดจอดเทียบเรือสำราญจากต่างประเทศและบริการเรือเฟอร์รี่จากอินโดนีเซีย

www.rwsentosa.com

Imbiah Lookout Imbiah Lookout
มองหากิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตั้งอยู่ใกล้ Mount Imbiah บนเกาะเซ็นโตซ่า Imbiah Lookout มีความตื่นเต้นและสนุกสนานใหม่ล่าสุดหลายอย่างคอยท่านอยู่ ครอบครัวสามารถหาความสำราญและความบันเทิงได้ที่นี่

•    สวนผีเสื้อและอาณาจักรแมลง
•    กระเช้าลอยฟ้าสิงคโปร์
•    พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสิงคโปร์
•    Sentosa Luge & Skyride
•    Toger Sky Tower
•    สิงโตทะเล
•    โรงภาพยนต์ Sentosa 4D Magix
•    โรงภาพยนต์ Sentosa Cineblast

พบกับความสนุกสนานเหล่านี้ได้ โดยใช้เส้นทางที่สะดวกได้ตามรถบัสเส้นทางสีต่างๆ

การเดินทาง
รถโดยสารเส้นทางสีน้ำเงิน
รถโดยสารเส้นทางสีแดง
Sentosa Express

butterflypark1 Butterfly Park and Insect Kingdom
สวนผีเสื้อและอาณาจักรแมลง

ณ สวนผีเสื้อ ท่านสามารถเดินชมผีเสื้อนานาพันธุ์ นับไม่ถ้วนบินอยู่รอบตัวท่าน บุตรหลานของท่านจะเห็นผีเสื้อตัวน้อยๆ บินออกมาจากถ้ำดักแด้ Live Pupae House พบแมลงมากกว่า 3,000 สายพันธุ์รวมถึงแมลงที่หายากและประหลาดอย่างน่าแปลกใจ ปรากฎการณ์ที่สามารถอธิบายได้เหมาะกับการเรียนรู้สำหรับบุตรหลานของท่าน

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 10.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 6.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
9.00 น. – 18.30 น. ทุกวัน (รอบสุดท้าย 18.00 น.)

image-of-singapore_01 Images of Singapore
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์
การบรรยายถึงประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ผ่านฉากและหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริง ความทันสมัยของเทคโนโลยี จำทำให้ท่านเห็นภาพ เสียงและกลิ่นอายของบรรพบุรุษสิงคโปร์ ท่านจะได้พบกับพิธีกรรม เทศกาลวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน มาเลย์ อินเดียและเพรานากาน ในรูปแบบที่สมบูรณ์งดงาม

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 10.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 7.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
9.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน (รอบสุดท้าย 18.30 น.)

sentosa-luge-and-skyride6 Sentosa Luge & Skyride
การขับขี่ที่สนุกสนานสำหรับทุกวัย
ลูจสไลด์เลื่อนแห่งแรกของเอเชียอาคเนย์อยู่ที่เซ็นโตซ่ามีลักษณะแบบกึ่งรถโกคาร์ทกึ่งแคร่เลื่อนหิมะที่จะพาให้คุณตื่นเต้นสุดๆ เติมเต็มความสนุกสนานด้วยลูจที่ปลอดภัยสำหรับทุกวัย ขึ้นสู่ที่สูงด้วย Skyride ให้ท่านชมทิวทัศน์ของไหล่เขาและลงมาสู่พื้นดินด้วยลูจ ซึ่งท่านจะเร้าใจหวาดเสียวกับความเร็วตอนลงด้วยปรารถนาที่จะได้เป็นที่หนึ่ง วางแผนเวลาให้มากพอที่จะเล่นเครื่องเล่นนี้กับบุตรหลานของท่าน

ค่าเข้าชม
1. Luge & Skyride – 10.00 เหรียญสิงคโปร์ต่อคน
2. Luge & Skyride – 18.00 เหรียญสิงคโปร์ต่อคน

ราคาครอบครัว (ตั๋วรวม)
4 เครื่อง – 27.00 เหรียญสิงคโปร์
8 เครื่อง – 49.00 เหรียญสิงคโปร์

สกายไรด์
ตั๋วเที่ยวเดียว 6.00 เหรียญสิงคโปร์
ตั๋วไป – กลับ 10.00 เหรียญสิงคโปร์

เวลาทำการ
10.00 น. – 21.30 น. ทุกวัน

sky_tower_singapore

Tiger Sky Tower
หอชมวิวที่สูงที่สุดในสิงคโปร์
ท่านสามารถชมทัศนียภาพรอบเกาะสิงคโปร์และ เกาะเซนโตซ่า ในมุมมอง 360 องศา ที่หอชมวิว Tiger Sky Tower ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 131 เมตร ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองได้ไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านคือ มาเลเซียและเกาะอินโดนีเซีย หอชมวิวแห่งนี้เป็น 1 ใน 13 หอชมวิวของโลก

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 12.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 8.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน
(รอบสุดท้าย 20.45 น.)

sentosa-merlion-singapore The Merlion & Merlion Walk
หอคอยแห่งตำนานที่ยังมีชีวิต
หอคอยเมอร์ไลอ้อน รูปทรงเครื่องปลาครึ่งสิงโตเช่นเดียวกับที่ Singapore Merlion Park ด้วยความสูง 37 เมตรซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้ 360 องศาทั่วทั้งเกาะและชายฝั่งตอนใต้ของสิงคโปร์ จากจุดชมวิวที่ Mount Gallery Viewing Deck รวมทั้งการแสดงภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยายตำนานของสิงโตทะเล และการปล่อยแสงเลเซอร์ออกจากตา นอกจากนี้ยังสามารถเดินเล่นบนทางเดิน Merlion Walk ทางเดินปูด้วยโมเสค สีสันสดใสงดงามยาวถึง 120 เมตร

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 8.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 5.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
10.00 น. – 20.00 น. ทุกวัน
(รอบสุดท้าย 19.30  น.)

4dmagix1 Sentosa 4D Magix
โรงภาพยนต์ 4 มิติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์
ผจญภัยอยู่ในโรงหนัง 4 มิติที่ท่านต้องตะลึง สัมผัสลมที่พัดเส้นผม เก้าอี้สั่นและอยู่ในเหตุการณ์ของภาพยนต์ที่เหมือนจริงอยู่ตรงหน้า ทำให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ซึ่งอยู่ต่อหน้า

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 18.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 11.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
10.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน
(รอบสุดท้าย 20.45 น.)

underwaterworld-singapore Underwater World
มาค้นหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใต้น้ำ
เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลามากกว่า 2,500 ชนิด 250 สายพันธุ์ บุตรหลานของท่านสามารถสัมผัสเหล่าปลาดาว ปลากระเบน และลูกปลาฉลาม ถ้ากล้าพอและเดินผ่านสายพานยาวเพื่อสังเกตเหล่าฝูงปลาน้อยใหญ่ในอุโมงค์ ขณะที่ว่ายไปมาตามธรรมชาติ

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 22.90 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 14.60 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
รวมค่าเข้าชม Dolphin Lagoon

เวลาทำการ
9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน
(รอบสุดท้าย 20.30 น.)

การเดินทาง
รถโดยสารเส้นทางสีน้ำเงิน
รถโดยสารเส้นทางสีแดง
รถราง Siloso Beach Tram

Dolphin-Lagoon-singapore Dolphin Lagoon
พบเพื่อนใหม่จากทะเล
ตั๋วเข้าชม Underwater World สามารถเข้าชมทะเลสาบ ปลาโลมา บุตรหลานของท่านจะทึ่งกับความฉลาดของปลาโลมา บุตรหลานของท่านจะทึ่งกับความฉลาดของปลาโลมา โดยชมการแสดงด้วยความชำนาญและท่าทางที่เป็นมิตร ท่านสามารถเข้าร่วมโปรแกรมว่ายน้ำกับโลมา เพื่อความใกล้ชิดกับปลาโลมายิ่งขึ้น

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 22.90 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 14.60 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
รวมค่าเข้าชม Underwater World

เวลาทำการ
10.30 น. – 18.00 น. ทุกวัน
(รอบสุดท้าย 17.30 น.)

การเดินทาง
รถโดยสารเส้นทางสีเหลือง
รถโดยสารเส้นทางสีแดง
รถราง Palawan-Tanjong Beach tram

ขอบคุณข้อมูลจาก:
Singapore Visitors Centre - Bangkok
www.yoursingapore.com

สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ (2)

snow-city-singapore

เมืองหิมะ Snow City

จินตนาการหิมะ 150 ตัน (ประมาณน้ำหนักของช้าง 30 เชือก) ในวันอันสดใสของสิงคโปร์ ที่เมืองหิมะปลดปล่อยไปกับกิจกรรมในเมืองหิมะไม่ว่าจะเป็นสไลด์เลื่อน สกี สโนว์บอร์ด หรือจะเล่นต่อสู้กันด้วยหิมะ และปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยตัวท่านเอง

ค่าเข้าชม
16.00 เหรียญสิงคโปร์ (1 ชั่วโมง)
27.00 เหรียญสิงคโปร์ (2 ชั่วโมง)

เวลาทำการ
9.45 น. – 18.00 น. (วันอังคาร – วันอาทิตย์)
(เปิดให้ชมรอบสุดท้าย 17.15 น.)
9.00 – 19.00 น. (วันหยุดราชการและวันหยุดโรงเรียน)
(เปิดให้ชมรอบสุดท้าย 18.30 น.)

21 Jurong Town Hall Road, Snow City Building
โดยสารรถประจำทาง SBS สาย 335 ประมาณ 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Jurong East
www.snowcity.com.sg

 

snow-city-singapore 

เมืองหิมะ Snow City
จินตนาการหิมะ 150 ตัน (ประมาณน้ำหนักของช้าง 30 เชือก) ในวันอันสดใสของสิงคโปร์ ที่เมืองหิมะปลดปล่อยไปกับกิจกรรมในเมืองหิมะไม่ว่าจะเป็นสไลด์เลื่อน สกี สโนว์บอร์ด หรือจะเล่นต่อสู้กันด้วยหิมะ และปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยตัวท่านเอง

ค่าเข้าชม
16.00 เหรียญสิงคโปร์ (1 ชั่วโมง)
27.00 เหรียญสิงคโปร์ (2 ชั่วโมง)

เวลาทำการ

9.45 น. – 18.00 น. (วันอังคาร – วันอาทิตย์)
(เปิดให้ชมรอบสุดท้าย 17.15 น.)
9.00 – 19.00 น. (วันหยุดราชการและวันหยุดโรงเรียน)
(เปิดให้ชมรอบสุดท้าย 18.30 น.)

21 Jurong Town Hall Road, Snow City Building
โดยสารรถประจำทาง SBS สาย 335 ประมาณ 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Jurong East
www.snowcity.com.sg

wild-wild-wet

สวนน้ำไวด์ไวด์เว็ท Wild Wild Wet
ยังมีอะไรที่จะดึงดูดความสนใจบุตรหลานของท่านได้มากกว่านี้ที่มีทั้งสนามเด็กเล่นและสวนน้ำมหัศจรรย์ชุ่มชื่นกับการเล่นสไลด์ยักษ์ ซึ่งจะพาท่านทั้งครอบครัวลื่นไหลไปตามลำน้ำหรือสนุกกับการลื่นไถลไปตามสายน้ำที่สร้างขึ้นด้วยความเร็ว เด็กๆ จะสนุกกับสนามเด็กเล่นที่สร้างไว้อย่างครบวงจร มีม้าลื่นและปืนฉีดน้ำ ทุกคนจะโต้คลื่นด้วยความสนุกสนาน

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 15.50 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 10.50 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
13.00 น. – 19.00 น. (จันทร์, พุธ, พฤหัส, ศุกร์)
10.00 น. – 19.00 น. (เสาร์, อาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดโรงเรียน)
ปิดวันอังคาร ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดโรงเรียน

1 Pasir Ris Close
เดิน 10 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Pasir Ris
www.wildwildwet.com

Escape-Theme-Park

สวนสนุกเอสเคปธีมปาร์ค Escape Theme Park
เครื่องเล่นรวม 17 แบบแห่งความสนุกสนานรอครอบครัวท่านมาผจญภัย และท้าทายความกล้า กับเครื่องเล่นสุดคลาสสิกอย่าง Ferris wheel, bumper boats และรถไฟเหาะ สำหรับคนที่อยากประลองความเร็ว การแข่งรถ go-kart และเครื่องเล่นแบบหวาดเสียวก็มีให้บริการมากมาย ล่าสุด Haunted บ้านผีสิงที่จะมาเขย่าขวัญคนที่กลัวความมืดและผี

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 17.50 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 8.90 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
ครอบครัว – (ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2) 42.80 เหรียญสิงคโปร์

เวลาทำการ
10.00 น. – 20.00 น. เปิดเฉพาะวันเสาร์, อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดโรงเรียน

1 Pasir Ris Close
เดิน 10 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Pasir Ris
www.escapethemepark.com.sg

MandaiOrchidGarden_03

สวนกล้วยไม้แมนได Mandai Orchid Garden
ชมความสวยงามของบริเวณไหล่เขาซึ่งปกคลุมไปด้วยสวนกล้วยไม้เชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ความสวยงามประกอบด้วยกล้วยไม้มากกว่า 200 พันธุ์ และภูมิประเทศที่มีสีสัน สวนน้ำซึ่งมีลำน้ำเซาะมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติของภูมิภาคแห่งนี้ เฝ้าระวังนก Sunbird เจ้าถิ่น และนกป่าอื่นๆ ซึ่งมาหาอาหารที่นี่ยังมี Tropical Fruit Orchard สวนผลไม้อันอุดมสมบูรณ์

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 3.50 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 1.50 เหรียญสิงคโปร์ (อายุไม่เกิน 12 ปี)
ผู้สูงอายุ – 1.50 เหรียญสิงคโปร์

เวลาทำการ
8.00 น. – 18.00 น. (จันทร์)
8.00 น. – 19.00 น. (อังคาร - อาทิตย์)

200 Mandai Lake Road
นั่งรถโดยสาร SBS สาย 138 ประมาณ 30 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Ang Mo Kio หรือ SMRT สาย 927 จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Choa Chu Kang
www.mandai.com.sg

 

singapore-botanic-garden

สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ Singapore Botanic Garden
สวนแห่งนี้มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของโรงงานยางในเอเชียอาคเนย์ ระหว่างต้นศตวรรษ 1990 ล่าสุดสวนกล้วยไม้แห่งชาติที่มี Jacab Ballas Children’s Garden สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย Sun Rockery และศูนย์กลางให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสวนและสมุนไพรแก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ค่าเข้าชม
ฟรี ยกเว้นสวนกล้วยไม้แห่งชาติ
ผู้ใหญ่ – 5.00 เหรียญสิงคโปร์
นักเรียน – 1.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – ฟรี (อายุไม่เกิน 12 ปี)
ผู้สูงอายุ – 1.00 เหรียญสิงคโปร์

เวลาทำการ
5.00 น. – 24.00 น. ทุกวัน
8.30 น. – 19.00 น. ทุกวัน (สวนกล้วยไม้แห่งชาติ)

1 Cluny Road
นั่งรถโดยสาร SBS สาย 7, 105, 123, 174 จากถนน Holland หรือ SMRT สาย 75, 77, 106 หรือเดิน 15 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Orchard ไปที่ถนน Tanglin Road
www.sbg.org.sg

bungy-jump-1

จี-แมกซ์ รีเวิร์ส บันจี้จัมพ์ G-Max Reverse Bungy Jump
ไม่เหมาะสำหรับคนที่ใจไม่กล้า the G-Max Reverse Bungy Jump จะทำให้ท่านติดใจต้องกลับมาเล่นอีก ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนนักบินที่นั่งอยู่ในกระสวยอวกาศ แล้วถูกปลดปล่อยโดยเครื่องบิน G-forces ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องเล่นนี้ ท่านไม่ต้องกังวลเพราะได้รับรองความปลอดภัยแล้ว

อัตราค่าบริการ
นั่งเดี่ยว – 45 เหรียญสิงคโปร์ต่อคน
นักเรียน – 30 เหรียญสิงคโปร์ (พร้อมแสดงบัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ)

เวลาทำการ

13.00 น. – 1.00 น. ของวันใหม่ (จันทร์-พฤหัส)
13.00 น. – 3.00 น. ของวันใหม่ (ศุกร์)
12.00 น. – 3.00 น. ของวันใหม่ (เสาร์)

3E River Valley Road, Clarke Quay
เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Clarke Quay
www.gmax.com.sg

National_Museum_of_Singapore

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์ The National Museum of Singapore
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุถึง 120 ปี เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติ พิพิธภัณฑ์เพิ่งได้รับการบูรณะเมื่อเร็วๆ นี้ และปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้วยนิทรรศการที่ทันสมัยทำให้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสิงคโปร์ดูมีชีวิตชีวา อย่าพลาดแวะชมแกลเลอรี่ทั้ง 4 ห้องนี้เสนอเรื่องราวใน 4 หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ อาหาร แฟชั่น ภาพยนต์ และภาพถ่าย

ค่าเข้าชม
ฟรีสำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์
เข้าชม Singapore History Gallery และ Singapore Living Galleries ทั้งวัน
ผู้ใหญ่ – 10.00 เหรียญสิงคโปร์
นักเรียน – 5.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 7 ปีขึ้นไป และแสดงบัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ)
ผู้สูงอายุ – 5.00 เหรียญสิงคโปร์ (อสยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)
เด็ก – ฟรี (อายุไม่เกิน 6 ปี)
เข้าชม Singapore Living Galleries ฟรี
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 20.00 น.

เวลาทำการ
Singapore History Gallery : 10.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน
Singapore Living Galleries : 10.00 น. – 20.00 น. ทุกวัน

93 Stamford Road
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Dhoby Ghaut
www.nationalmuseum.sg

MintMuseumToys-1

มินท์ พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก MINT Museum of Toys
ของเล่นโบราณหายากมากกว่า 50,000 ชิ้น กว่า 150 ปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งแรกของโลก โดยมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 5 ชั้น ร่วมด้วยร้านขายสินค้าที่ระลึกและคาเฟ่

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 15.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 7.50 (อายุ 2-12 ปี)
ผู้สุงอายุ – 7.50 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
เด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) – ฟรี
ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2) – 36.00 เหรียญสิงคโปร์
ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 3 เด็ก 1) – 42.00 เหรียญสิงคโปร์

เวลาทำการ
9.30 น. – 18.00 น. ทุกวัน (พิพิธภัณฑ์)
9.30 น. – 18.00 น. ทุกวัน (ร้านขายของที่ระลึก)
9.30 น. – 22.30 น. ทุกวัน (ร้านกาแฟ)

26 Seah Street, Singapore 188382
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน City Hall
www.emint.com

 

Trishaw-Rides ทัวร์รถสามล้อ Trishaw Rides
เวลาที่ท่านนั่งรถเปิดโล่งมีลมโชย มีใครบ้างที่ต้องการแอร์คอนดิชั่นหากเป็นรถที่เปิดรับอากาศบริสุทธิ์ได้ อย่างเช่น รถสามล้อ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงรถสามล้อเก่าแก่นี้ โดยการติดเครื่องยนต์เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สามล้อเครื่องแต่ละคันสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 2 คน นำท่านใกล้ชิดกับสีสันของไชน่าทาวน์ และลิตเติ้ลอินเดียแบบส่วนตัว

ค่าบริการ
36.00 เหรียญสิงคโปร์ต่อคน (ประมาณ 30 นาที) ออกจากท่า Chinatown Trishaw Park

เวลาทำการ
10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน

Singapore Explorer Pte Ltd
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Chinatown

ขอบคุณข้อมูลจาก:
Singapore Visitors Centre - Bangkok
www.yoursingapore.com

แหล่งช้อปปิ้ง ถนนออชาร์ด

Forum-shopping-mall

ฟอรั่ม เดอะ ช้อปปิ้ง มอลล์ Forum The Shopping Mall
ศูนย์กลางของครอบครัว ณ ศุนย์การค้าแห่งนี้ ท่านจะพบเสื้อผ้าสำหรับเด็กแขวนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น Guess Kids, DKNY Kids, Ralph Lauren Kids, TIEN และ อีกมากมาย Toys “R” Us และการริเริ่มการเรียนรู้ และศูนย์กลางกิจกรรมก็ตั้งอยู่ที่นี่ ผู้ใหญ่สามารถหาสื้อผ้าเก๋ๆ ได้ที่ D&G, Diesel, Emporio Armani, Max Mara, TriBeCa และ Marina Rinaldi และขณะที่ผู้ปกครองไปช้อปปิ้ง เด็กๆ ก็จะเล่นกันอยู่ในสนามเด็กเล่น ซึ่งทางห้างได้จัดกิจกรรมเด็ดมาเอ็นเตอร์เทนเด็กๆ ตลอดทั้งปี


583 Orchard Road
เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Orchard
www.forumtheshoppingmall.com.sg

FarEastShopping

ฟาร์ อีสต์ พลาซ่า Far East Plaza
วัยรุ่นจะรัก Far East Plaza ศูนย์รวมสตรีท แฟชั่นและทุกสิ่งที่โดนใจวัยรุ่น หาซื้อได้อย่างหลากหลายที่ชั้นใต้ดินซึ่งจะมีร้าน อาทิ 77th Street, Area 51 และห้องเสื้ออื่นที่พบได้เฉพาะในสิงคโปร์เท่านั้น ท่านจะไม่หิวเพราะมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงอาหารจานด่วน เช่น Long John Silver, KFC และ Gelare ผู้ปกครองสามารถเลือกหาของโปรดได้ที่ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชุดกีฬา ร้านขายของแปลก และศูนย์นวดเท้า

14 Scott Road
เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Orchard
www.fareast-plaza.com

Tangs_Plaza

แทงส์ พลาซ่า Tangs
ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1932 เป็นศูนย์การค้าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งบันเทิงของนักช้อปที่มองหาแหล่งช้อปปิ้งที่ครบวงจร มีแบรนด์ดังได้แก่ Beverly Feldman, French Connection และ Petit Bateau ชั้นขายสินค้าที่ทันสมัยประกอบด้วยสินค้าหรูที่ TANG+Co เป็นร้านเดียวที่ขายของชั้นนำจากแหล่งทันสมัย เช่น PLAYAB เสื้อผ้าแนวสตรีทและยีนส์เก๋ๆ ขณะที่ร้าน TECHNOBAY ขายนาฬิกาแฟชั่นและสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สุดท้าย Tangs Beauty Hall เป็นศูนย์ความงามมีเครื่องสำอางและอุปกรณ์เกี่ยวกับความงามทั้งหลายครอบคลุมทั้งชั้น

310 & 320 Orchard Road
เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Orchard
www.tangs.com.sg

NgeeAnnCity

นี อาน ซิตี้ Ngee Ann City
ศูนย์การค้าแห่งนี้ เป็นที่กล่าวขานเกี่ยวกับชั้นใต้ดินและภายนอกอาคารที่กว้างใหญ่ไพศาล ตั้งอยู่ค่อนไปทางด้านขวาของใจกลางถนนออชาร์ด มีร้านค้าเช่าปักหลักอยู่ได้แก่ร้าน Books Kinokuniya ศูนย์การค้าของญี่ปุ่น Takashimaya Department Store แบรนด์ชั้นนำ เช่น Shanghai Tang, Zara และ Guess และพื้นที่ชั้น 4 ทั้งชั้นกับ iFourum ขายของนำสมัย และสินค้าสำหรับเด็ก

391 Orchard Road
เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Orchard
www.ngeeanncity.com.sg

ParagonShoppingCenter

พารากอน ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ Paragon Shopping Centre
ศูนย์การค้าทันสมัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการขายเสื้อผ้าและของใช้ผู้หญิง จากนานาประเทศ เช่น Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ermenegildo Zegna, Etro, Armani Exchange, G-Star, Calvin Klein และ Miss Sixty ขณะที่ผู้ใหญ่สามารถเพลิดเพลินกับการเลือกเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และสินค้าที่ชื่นชอบ เช่น Nike, Sony Style และ World of Golf เด็กๆ ก็สามารถเลือกหาสินค้าที่อยู่ในใจและเครื่องแต่งกายหรูได้ที่นี่ ถัดขึ้นไปอีกชั้นเป็นสวรรค์ของเด็กเล็กเพราะ มีร้านค้าขายของเด็ก เช่น Toy ‘R’ Us ตั้งตระหง่านอยู่

290 Orchard Road
เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Orchard
www.paragonsc.com.sg

PlazaSingapura

พลาซ่า สิงกะปูระ Plaza Singapura
ชาวสิงคโปร์จำนวนมากจำศูนย์การค้าแห่งนี้ได้เพราะเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกๆ แห่งหนึ่งในสิงคโปร์ที่ได้รับการบูรณะใหม่ และศูนย์การค้าที่โก้หรูแห่งนี้เป็นทีชื่นชอบและกล่าวถึงของชาวสิงคโปร์ถึงความเหมาะเจาะของร้านค้าที่ขายสินค้าที่ใช้ประจำวันให้แก่ครอบครัว ตั้งอยู่เหนือท่ารถไฟฟ้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์คือ Dhoby Ghaut ที่นี่ท่านสามารถซื้อหาได้ทุกสิ่งตั้งแต่งานศิลปะและงานแกะสลักจนกระทั่งถึงของชำ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าทันสมัยและโรงภาพยนต์ ร้านค้าพิเศษเล็กๆ ที่ขายสินค้าสำหรับแม่และเด็ก และของใช้ประจำห้องพยาบาล รถเด็กหัดเดิน ให้เช่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าแก่ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กมาด้วย คาร์ฟูร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่ห้างแห่งนี้ที่ชั้นใต้ดิน ดังนั้นคุณจึงสามารถหาซื้อสินค้าของชำร่วยได้อย่างสะดวกสบาย

68 Orchard Road
เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Dhoby Ghaut
www.plazasingapura.com.sg

The-Heeren-Shops

เดอะ ฮีเรน ชอปส์ The Heeren Shops
เครื่องแต่งกายนำเข้า เครื่องประดับและสินค้าพิเศษ เช่น เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทำผมที่ไม่เหมือนใคร มีขายที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ ไปที่ HMV ซึ่งเป็นร้านที่มี ซีดีเพลงที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในสิงคโปร์ วัยรุ่นและผู้ที่ไม่ยอมแก่ชอบมาศูนย์การค้าแห่งนี้เนื่องจาก ต่อรองได้ ถ้าท่านเดินทางมากับวัยรุ่นให้ตรงไปที่ชั้นบนสุด ซึ่งมีร้านค้าที่มีสินค้าทันสมัยและอุปกรณ์หลากหลายใหม่ล่าสุด ตั้งเรียงรายเพื่อจำหน่ายให้แก่วัยรุ่นและเด็กแนว

260 Orchard Road
เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Somerset
www.heeren.com.sg

การเดินทาง

SMRT Trains

(1) รถไฟฟ้า หรือ The Mass Rapid Transit (MRT) System

MRT (The Mass Rapid Transit) หรือรถไฟฟ้า คือวิธีการเดินทางในสิงคโปร์ที่สะดวกรวดเร็วที่สุด นอกเหนือจากการนั่งรถแท็กซี่ MRT นอกจากจะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ปราศจากมลพิษแล้วคุณยังสามารถใช้้บริการได้อย่างง่ายดายจากแทบทุกจุดของสิงคโปร์ MRT จำหน่ายตั๋วให้คุณตามความต้องการในการใช้งาน โดยมีให้คุณเลือกตั้งแต่ ตั๋วมาตรฐาน one-time travel จนไปถึงตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว tourist concession passes (เว็บไซต์ www.smrt.com.sg)

รายละเอียดบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน หรือที่รู้จักกันดีในนาม ez-link cards คุณสามารถหาซื้อการ์ดนี้ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วหรือ Transit Link Ticket Office ตามสถานี MRT และสามารถเติมเงินได้ที่ Ticket Office หรือตู้จำหน่ายตั๋วด้วยเงินสด หรือ NETS

 • มูลค่าการเติมเงินขั้นต่ำคือ S$10 และมูลค่าสูงสุดที่สามารถเก็บไว้ในการ์ดได้คือ S$100
 • ค่าโดยสารจะเก็บตามระยะทางไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดินทางแบบใด ทั้งรถโดยสารประจำทาง, LRT และ MRT
 • ราคาของการ์ดคือ S$12 (S$5 เป็นจำนวนเงินที่ไม่สามารถรับคืนได้ และ S$7 คือจำนวนเงินที่สามารถใช้ในการเดินทาง)

เส้นทางทั้ง 5 ของ MRT ที่เปิดให้บริการแล้ว

 1. North-South Line (เส้นสีแดง)
 2. East-West Line (เส้นสีเขียว)
 3. North-East Line (เส้นสีม่วง)
 4. Circle Line (เส้นสีเหลือง)
 5. Downtown Line (เส้นสีน้ำเงิน)

เวลาทำการ:
เริ่มให้บริการตั้งแต่ 05:30 น. และหยุดให้บริการก่อน 06:00 น. โดยจะมีระยะห่างของแต่ละขบวนประมาณ 90 วินาที ถึง 7 นาที

(2) ระบบรถโดยสารประจำทาง

SBS Transit

SBS Transit

SBS Transit เป็นบริษัทให้บริการรถโดยสารประจำทางของสิงคโปร์ที่มีสายรถประจำทางให้บริการถึง 250 สาย และมีรถทั้งหมด 3,000 คัน เปิดให้บริการทั่วประเทศ เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายแม้ในเส้นทางที่เข้าถึงยาก รถประจำทางทุกคันจะมีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และมีบริการเดินรถในเส้นทางต่างๆ คือเส้นทางการเดินรถระหว่างเมือง (trunk), เส้นทางการเดินรถในย่านนั้นๆ (feeder, เส้นทางการเดินรถที่จอดรับส่งเฉพาะบางจุดและวิ่งบนทางด่วน (Expresss), เส้นทางการเดินรถระหว่างเมือง (Townlink) และบริการเดินรถแบบพิเศษ (Premium)

หากคุณเป็นคนนอนดึก และอยากสำรวจชีวิตยามค่ำคืนของสิงคโปร์ SBS Transit มีบริการรถบัสพิเศษที่เรียกว่า NiteOwl ที่ให้บริการทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันก่อนวันหยุดราชการมีอัตราค่าโดยสาร S$4.00 โดยใช้การ์ด ez-link หรือเงิน

สดชำระค่าโดยสารได้ สำหรับผู้ที่เดินทางภายในเขตเมืองจำชำระค่าบริการเพียง S$1.50 เท่านั้น(www.sbstransit.co.sg)

SMRT Bus

SMRT Bus


SMRT Bus ให้บริการเดินรถในเขตทางตอนเหนือของสิงคโปร์เป็นหลัก มีรถบัสกว่า 1,000 คัน ให้บริการถึง 98 เส้นทางโดยมีบริการเหมือนกับ SBB Transit ด้วยการให้บริการเดินรถในเส้นทางต่างๆ คือ เส้นทางการเดินรถในย่านนั้นๆ (feeder), เส้นทางการเดินรถที่จอดรับส่งเฉพาะบางจุดและวิ่งบนทางด่วน (Express) และบริการเดินรถแบบพิเศษ (Premium)

 • Premium Service คือบริการที่ทำให้เดินทางอย่างสะดวกสบายไปยังจุดหมายที่ต้องการได้โดยตรง สามารถขึ้นรถได้ที่จุดรับตามเวลาที่กำหนดไว้จากเขตที่พักไปยังเขตเมือง หรือจากเขตเมืองไปยังเขตที่พัก ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ S$2.20
 • บริการรถโดยสารไป - กลับ Resorts World Sentosa และ Marina Bay Sands (Direct) มีอัตราค่าโดยสาร S$2 - S$4.5
 • Cross Border Service (CBS) 950 คือบริการรถโดยสารที่ข้ามแดนไปยังรัฐยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย อย่างง่ายดาย ให้บริการเดินรถระหว่าง Woodlands Regional Interchange และ Kotaraya II Terminal ที่คุณสามารถใช้บริการได้โดยขึ้น MRT ลงที่สถานี Woodlands หรือสถานี Marsiling เมื่อมาถึงสถานี Woodlands เดินทางต่อโดยขึ้นรถที่จุดเปลี่ยนรถ Woodlands Regional Interchange ซึ่งอยู่ภายในบริเวณสถานี หรือหากเลือกลงที่สถานี Marsiling สามารถขึ้นรถ Service 950 ได้ที่สถานีรถบัสตรงข้ามกับสถานี Marsiling Station - NightRider ให้บริการที่ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการเดินทางช่วงดึก มีรถประจำทางให้บริการถึง 7 สาย วิ่งทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันก่อนวันหยุดราชการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 23.30 น. - 04.35 น. มีอัตราค่าโดยสาร S$4.50 ต่อเที่ยว สามารถชำระค่าบริการด้วยเงินสดหรือการ์ด ez-link และผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารด้วยการ์ด ez-link สามารถเปลี่ยนสายภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ฟรี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสายจากรถโดยสารประจำทางธรรมดาไปยัง บริการ NightRider และไม่สามารถใช้บริการด้วยอัตราการเดินทางที่ลดราคาได้ (www.smrt.com.sg)

เวลาทำการ
- บริการของรถโดยสารประจำทางธรรมดา เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. - เที่ยวคืน เป็นประจำทุกวัน
- ระยะเวลาในการจอดรับผู้โดยสารจะอยู่ห่างกัน 5 - 30 นาที

Taxi

(3) Taxi
คุณสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างไม่มีปัญหาในทุกพื้นที่ของสิงคโปร์ ยกเว้นบริเวณถนนที่มีเส้นสีเหลือง 2 เส้น และเส้นซิกแซกที่ไม่อนุญาตให้รถหยุดหรือจอดรอได้โดยสามารถเรียกได้จากจุดเรียกแท็กซี่ที่มีอยู่ทั่วไปในสิงคโปร์ โดยเฉพาะบริเวณโรงแรม และแหล่งช้อปปิ้ง หากเดินทางเป็นกลุ่มหรือมีสัมภาระหลายชิ้น ควรโทรจองแท็กซี่ไปยังที่หมายที่ต้องการเดินทางล่วงหน้า หรือหากต้องการเรียกแท็กซี่จากแหล่งบันเทิงต่างๆ หรือร้านอาหาร พนักงานที่ให้บริการยินดีที่จะเรียกแท็กซี่ให้คุณได้

อัตราค่าบริการ
- อัตราค่าบริการขึ้นอยู๋กับมิเตอร์ที่แสดงบนหน้าจอ และค่าบริการที่อาจเพิ่มขึ้นมาตามความเหมาะสม
- คุณสามารถขอใบเสร็จรับเงินจากแท็กซี่ได้ หากต้องการ
- ราคาคิดตามมิเตอร์และระยะทางโดยมีราคาเริ่มต้นที่ S$3-S$5 ขึ้นอยู่กับประเภทของแท็กซี่
- ช่วงเวลาเร่งด่วน (เช่น 07.00 น. - 9.30 น. และ 17.00 น. - 23.00 น. ของวันธรรมดา) วันที่มีฝนตกหนัก หรือช่วง

เทศกาล ความต้องการแท็กซี่จะมีสุงมากกว่าปกติ ดังนั้นจึงควรจองแท็กซี่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาดังนี้
- Midnight Surcharge (เที่ยงคืน - 05.59 น.) : 50% ของราคาบนมิเตอร์
- Peak Hour Surcharge (จันทร์ - ศุกร์ 06.00 น. - 09.30 น. : 25% ของราคาบนมิเตอร์
- City Area Surcharge (จันทร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 17.00 น. - เที่ยงคืน) S$3
(www.smrt.com.sg/Taxis/FaresSurcharges.aspx)

Our Partner

 • JNTO Logo
 • KNTO Logo
 • Your Singapore Logo
 • HongKong Tourism Logo
 • Tourism Malaysia Logo
 • Incredible India Logo

  Copyright©2010 ThailandBestPrice.com. All Rights Reserved.

  AM INTER SERVICE CO.,LTD. || บริษัท เอเอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
  ที่อยู่: 290/230 หมู่บ้านกลางเมืองฯ เอส-เซ้นท์ ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
  Address: 290/230 Baan Klang Muang S-Sense Soi Ladprao 84 (Sangkomsongkrortai 1), Wangthonglang, Bangkok 10310
  HOTLINE: (+66-89) 920 4175 || Tel: (+66-2) 193 9195, (+66-2) 108 9412 || Fax: (+66-2) 108 9412 || Email: booking@thailandbestprice.com

  payment banner