line TBP98 (ติดต่อ 24/7)  | mobile phone 098-0968515  | Email: booking@thailandbestprice.com

Singapore

ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์

ชื่อประเทศ : สาธารณะรัฐสิงคโปร์
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ
สกุลเงิน : สิงคโปร์ดอลล่าร์
รหัสโทรศัพท์ : +65
รหัสอินเตอร์เน็ท : .sg
ที่ตั้ง : อยู่ทางปลายด้านล่างสุดของแหลมมลายู ระหว่างประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย
อาณาเขต : 714.3 ตร. ก.ม.
จำนวนประชากรทั้งหมด : 5,312,400 (เมื่อเดือนมิถุนายน 2012)
ความหนาแน่นของประชากร (ต่อ ตร. ก.ม.) : 7,257
สัดส่วนของเชื้อชาติ : จีน 74.2%, มาเลย์ 13.3%, อินเดีย 9.2%, อื่นๆ 3.3% (เมื่อเดือนมิถุนายน 2012)
ศาสนา (ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) : คริสต์ 18.3%, พุทธ 33.3%, อิสลาม 14.7%, ฮินดู 5.1%, เต๋า 10.9%, อื่นๆ 0.7%, ไม่นับถือศาสนาใดๆ 17% (ตามการสำรวจสัมโนครัวประชากรปี 2010)
ภาษา : ภาษาราชการ 4 ภาษา ได้แก่ มาเลย์ แมนดาริน ทมิฬ และอังกฤษ แม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาประจำชาติ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการทำธุรกิจและการศึกษา ชาวสิงคโปร์เกือบทุกคนสามารถพูดได้สองภาษาอย่างคล่องแคล่ว ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาแม่ (แมนดาริน, ทมิฬ, มาเลย์)

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สิงคโปร์ www.singapore.sg

ระเบียบการเดินทางท่องเที่ยวในสิงคโปร์

1. ชาวไทยที่เดินทางมาสิงคโปร์ต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
3. เมื่อเดินทางมาถึง ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาตให้พำนัก (Visitor Pass) ในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะระบุวันที่ไว้ในตราประทับตามปกติจะได้รับอนุญาตให้พำนัก 30 วัน

โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ จะขอให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการเงินที่จะใช้จ่ายในระหว่างพำนักในสิงคโปร์ และหลักฐานการเดินทางที่ระบุกำหนดการเดินทางเข้า-ออก อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน บัตรโดยสารรถประจำทาง ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ภายใต้ Visitor Pass จะไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจได้ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนและถูกจับกุมถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเข้าเมือง (โทษสูงสุด คือปรับ S$5,000 หรือจำคุก 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ สิงคโปร์

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว - Tourist TAX Refund

gst refund

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว - Tourist TAX Refund

หากคุณเป็นนักท่องเที่ยว และเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่มีนโยบายคืนเงินภาษีให้กับนักท่องเที่ยว คุณสามารถทำเรื่องขอภาษีคืนได้ภายใน 2 เดือนจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบ โดยการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว สามารถขอคืนได้ที่

 • Singapore via Changi International Airport
 • Seletar Airport
 • Marina Bay Cruise Centre Singapore (MBCCS)
 • The International Passenger Terminal at Harbourfront Centre

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ทางเรือ (ไม่รวมการเดินเรือโดยไม่มีจุดหมาย, การเดินเรือไปกลับ และการนั่งเรือเฟอรี่ภายในภูมิภาคเดียวกัน) จุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางต้องไม่ใช่สิงคโปร์ และไม่แวะจอดที่สิงคโปร์ นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ในกรณีที่สิงคโปร์คือจุดสุดท้ายที่เรือออกเดินทาง

 • หากคุณมีสินค้าที่ค่อนข้างใหญ่ หรือสินค้าที่ต้องเช็คอิน คุณควรยื่นใบขอคืนภาษีที่บริเวณขอคืนภาษีในสนามบินส่วนผู้โดยสารขาออก ก่อนที่คุณจะเช็คอินสัมภาระทั้งหมด
 • สำหรับสินค้าที่มีราคาสูง หรือสินค้าที่คุณต้องการถือขึ้นเครื่อง คุณสามารถยื่นใบขอคืนภาษีได้ที่บริเวณ Departure Transit Lounge (อยู่ถัดจากจุดตรวจคนเข้าเมืองขาออก) โปรดมาถึงสนามบินหรือท่าเรือก่อนเวลาเดินทางเพื่อเผื่อเวลาในการดำเนินการและตรวจสอบสินค้า (www.iras.gov.sg)

ขั้นตอนในการขอภาษีคืน

ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอคืนภาษี

1. ที่ร้านค้า

ใช้เครดิต / เดบิตการ์ดเพียงใบเดียวในการซื้อสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมการคืนภาษีให้นักท่องเที่ยวขอ eTRS Ticket และใบเสร็จต้นฉบับก่อนออกจากร้าน

2. ก่อนออกเดินทาง

 • หากคุณวางแผนที่จะเช็คอินสินค้าที่คุณทำการซื้อมา คุณต้องยื่นเรื่องขอคืนภาษีด้วย Token หรือ eTRS Tickets ที่ eTRS self-heip kiosk ที่อยู่ในบริเวณโถงเช็คอินในส่วนผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่สนามบิน หรือบริเวณชั้น 2 ของท่าเรือ คุณจะไม่สามารถรับภาษีคืนได้ หากคุณนำสินค้าที่ซื้อมาเช็คอินไปก่อนที่จะยื่นขอคืนภาษี
 • หากคุณวางแผนที่จะถือสินค้าที่คุณทำการซื้อมาขึ้นเครื่อง คุณต้องยื่นเรื่องขอคืนภาษีพร้อมกับสินค้าที่ซื้อมาที่บริเวณ Departure Transit Lounge (ถัดจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ของสนามบิน หรือบริเวณชั้น 2 ของท่าเรือ ยื่นเรื่องได้บริเวณจุดให้บริการ eTRS self-help kiosk

3. การใช้บริการจาก eTRS Self-Help Kiosk

 • นำเครดิต / เดบิตการ์ดที่คุณใช้เป็น Token เพื่อแสดงรายการสินค้าที่ซื้อมา หรือสแกน eTRS Tickets แต่ละใบเพื่อแสดงรายการสินค้าที่ซื้อมาทั้งหมด
 • ทำตามคำสั่งที่แสดงบนหน้าจอ eTRS self-help kiosk เพื่อยื่นขอคืนภาษี เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอตรวจสอบสินค้าพร้อมใบเสร็จต้นฉบับ และตั๋วเครื่องบิน / สลิปยืนยันแผนการเดินทางด้วยเรือ ณ จุดตรวจสอบของศุลกากร
 • eTRS self-help kiosk ตั้งอยู่บริเวณเช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบิน Changi International Airport (อยู่ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และ Departure Transit Lounge (อยู่ถัดจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่ Terminal 1, 2 and 3
 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง และจุดตรวจภาษีสินค้า ที่สนามบิน Seletar Airport
 • Marina Bay Cruise Centre Singapore ชั้น 1, ชั้น 2 และ ชั้น 2M Mezzanine
 • International Passenger Terminal ที่ HarbourFront Centre, ชั้น 1 และชั้น 2

 การรับเงินภาษีคืน

1. หากคุณเดินทางออกจากสนามบิน Changi International Airport คุณจะได้รับเงินภาษีคืนผ่านเครดิตคาร์ด หรือเป็นเงินสด
2. หากคุณเดินทางออกจากสนามบิน Seletar Airport, ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre Singapore หรือ International Passenger Terminal ที่ HarbourFront Centre คุณจะได้รับเงินภาษีคืนผ่านเครดิตคาร์ด หรือเช็คธนาคาร

 • หากเลือกจะรับเงินภาษีคืนผ่านเครดิตคาร์ดโดยตรง คุณสามารถขึ้นเครื่องบินหลังจากยื่นขอคืนภาษีเรียบร้อย จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะคืนเข้าเครดิตคาร์ดของคุณภายใน 10 วัน
 • หากเลือกที่จะรับเงินภาษีคืนเป็นเงินสด สามารถยื่นเรื่องได้ที่ Central Refund Counter ใน Departure Transit Lounge (ถัดจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับสลิป ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อรับเงินสด
 • หากเลือกที่จะรับเงินภาษีคืนเป็นเช็คธนาคาร คุณต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งในส่วนของชื่อผู้รับเงิน รวมถึงที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ลงในสลิป และหย่อนสลิปคืนลงในกล่องขอรับภาษีคืนทางเช็คที่จัดเตรียมไว้ คุณจะได้รับเช็คธนาคารภายใน 14 วันจากวันที่เงินฝากเข้าธนาคาร หลังจากสลิปได้รับการอนุมัติแล้ว

เงื่อนไขในการขอรับคืนภาษี

1. ใช้จ่ายอย่างน้อย S$100 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยคุณสามารถรวบรวมในเสร็จที่ชำระเงินภายในวันเดียวไม่เกิน 3 ใบ จากร้านที่มีการลงหมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเดียวกันเพื่อให้ครบราคาขั้นต่ำ

2. ยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ Token หรือ eTRS self-help kiosk ที่สนามบิน หรือท่าเรือ

3. ต้องเดินทางภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยคุณเดินทางออกจากสนามบิน Changi International Airport Departure Hall / Seletar Airport Passenger Terminal / Marina Bay Cruise Centre Singapore / International Passenger Terminal ที่ Harboufront Centre เท่านั้น

4. หากคุณเดินทางออกจากสิงคโปร์ผ่านทางท่าเรือ (ไม่รวมการเดินทางโดยไร้จุดหมาย การเดินทางไปกลับ และการเดินทางด้วยเรือเฟอรี่ภายในภูมิภาคเดียวกัน) คุณจะต้อง:

 • แสดงให้เห็นว่าคุณเดินทางออกจากสิงคโปร์ และจะไม่กลับเข้ามาอีกครั้งสำหรับการเดินทางรอบนี้ โดยเรือลำเดียวกัน คุณสามารถแสดงหลักฐานด้วยการใช้แผนการท่องเที่ยวทางเรือเป็นเอกสารยืนยันการเดินทางออกนอกประเทศ
 • ยืนยันว่าคุณจะไม่กลับเข้ามาประเทศสิงคโปร์ภายใน 48 ชั่วโมง

สินค้าที่ไม่สามารถขอคืนภาษีได้

สินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถขอภาษีคืนได้ยกเว้น

 • สินค้าที่บริโภคไปแล้วทั้งหมด หรือบางส่วนในสิงคโปร์
 • สินค้าที่ส่งออกเพื่อการทำธุรกิจ หรือค้าขาย
 • สินค้าที่ส่งออกด้วยการขนส่งสินค้า
 • ที่พักในโรงแรม โฮสเทล บ้านตากอากาศ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ (1)

Merlion Park

เมอร์ไลออน พาร์ค Merlion Park

หากคุณไม่ได้ไปเยี่ยมชม Merlion ถือว่ายังมาไม่ถึงสิงคโปร์ Merlion คือรูปปั้นของสัตว์ในเทพนิยายชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นสิงโตและตัวเป็นปลา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ รูปปั้นนี้มีความสูง 8.6 เมตร หนัก 70 ตัน ส่วนหัวของสิงโต เป็นสิ่งที่แทนเหตุการณ์ขณะเจ้าชาย Sang Nila Utama ได้พบเห็นสิงโตโดยบังเอิญในช่วงที่ค้นพบ "Singapura" ในปี ค.ศ. 11 ตามที่ได้บันทึกไว้ในพงศาวดาร "Malay Annals" และในส่วนหางปลาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง Temasek (มีความหมายว่า"ทะเล" ในภาษาชวา) ซึ่งเป็นชื่อของสิงคโปร์ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น "Singapura" (มีความหมายว่า "เมืองแห่งสิงโต" ในภาษาสันสกฤต)

Merlion จึงเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากหมู่บ้านชาวประมง จนในปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ที่ทุกคนต้องแวะไปชม อย่าลืมเก็บภาพของ Merlion และน้ำทะเลพร้อมตึกสูงระฟ้าในย่านธุรกิจกลางเมืองของสิงคโปร์ เมื่อมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่

เวลาทำการ : ทั้งวัน
ค่าเข้าชม : ฟรี
การเดินทาง : MRT สถานี Raffles Place เดินต่อไปทางถนน Fullerton
ที่อยู่ : One Fullerton, Singapore 049213

Marina Bay Sands Singapore

มาริน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sands®

Marina Bay Sands® คือจุดรวมแห่งความบันเทิงธุรกิจ และช้อปปิ้ง ที่คุณควรมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้สักครั้งในชีวิต Marina Bay Sands® ตั้งอยู่กลางใจย่านธุรกิจของสิงคโปร์ ที่แห่งเดียวที่พร้อมให้คุณเพลิดเพลินไปกับโรงแรมหรู สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัดนิทรรศการ ห้องประชุมที่ทันสมัย โรงละคร รวมไปถึงร้านอาหาร และร้านค้าที่ดีที่สุดของประเทศ อาคารของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง เชื่อมต่อกันด้วย Sands SkyPark® บนชั้น 57 ที่ให้คุณตื่นตาตื่นใจไปกับวิว 360 องศาของทั่วแผ่นฟ้าสิงคโปร์

Marina Bay Sands® มีร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่มที่ให้คุณเลือกช้อปอย่างเต็มที่มากกว่า 300 แห่ง แบรนด์จากดีไซน์เนอร์ และแบรนด์ชื่อดังระดับโลก ร้านค้ามากมายที่ทำให้แหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้เป็นศูนย์รวมความทันสมัยทัดเทียมได้กับแหล่งแฟชั่นระดับโลก ในปี 2011 Louis Vuitton Island Maison เปิดสาขาที่นี่โดยแยกออกมาอยู่ในอาคารกระจกใสโครงเหล็กลอยอยู่กลางน้ำในอ่าวมาริน่า มีชื่อเรียกว่า Crystal Pavilion ซึ่งเป็นการรวมเอาองค์ประกอบทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมไว้ในพื้นที่แห่งเดียวกัน และที่นี่คือ Louis Vuitton Maison แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกเจ้าของรางวัลระดับโลก Peter Marino

ระหว่างการช้อปปิ้ง คุณสามารถนั่งพักในร้านอาหารที่มีให้เลือกถึง 50 ร้าน รวมไปถึงร้านของเชฟมิชลินที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าง Mario Batali, Daniel Boulud, Wolfgang Puck, Guy Savoy และ Tetsuya Wakuda และหากคุณต้องการรับประทานอาหารอย่างมีระดับ พร้อมไวน์ดีๆ พนักงานบริการของร้านก็สามารถจองที่นั่งที่ดีที่สุดใน Marina Bay Sands® ให้คุณได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร เล้านจ์ หรือบาร์ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับอาหารรสเลิศ และมีสไตล์กับแฟชั่นหรู คุณยังสามารถเติมเต็มประสบการณ์ครั้งนี้ที่ Marina Bay Sands® ได้ที่แหล่งความบันเทิงระดับโลก นิทรรศการงานศิลปะ รวมทั้งโชว์ดีๆ ที่มีให้คุณเลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากในประเทศหรือต่างประเทศอย่างละครเพลง Broadway ที่เปิดแสดงในโรงละครทั้ง 2 แห่งของ Marina Bay Sands®

เวลาทำการ :
Sands SkyPark
09.30 น. - 22.00 น. (จันทร์ - พฤหัสบดี)
09.30 น. - 23.00 น. (ศุกร์ - อาทิตย์)

ร้านค้าต่างๆที่ Marina Bay Sands®
10.00 น.  - 22.00 น. (ทุกวัน)

ค่าเข้าชม Sands SkyPark
ผู้ใหญ่ – 23 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 17 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 2-12 ปี)
ผู้สูงอายุ – 20 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 65 ปีขึ้นไป)
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีเข้าฟรี

Spectra - Light & Water Show (ชมฟรี)
อาทิตย์ - พฤหัสบดี 2 รอบ เวลา 20.00 น. และ 21.00 น.
ศุกร์ - เสาร์ 3 รอบ เวลา 20.00 น., 21.00 น.  และ 22.00 น.

การเดินทาง : MRT สถานี Bayfront (CE2, ทางออก B, C, D, E)
ที่อยู่ : 10 Bayfront Avenue Singapore 018956
เวบไซต์ : www.marinabaysands.com

garden by the bay

การ์เดนบายเดอะเบย์ Garden by the Bay

สวนพฤกษศาสตร์ Garden by the Bay อยู่ห่างจากอ่าวมาริน่า เพียงเดินแค่ 5 นาที สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ Bay South, Bay East และ Bay Central ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อพื้นที่ 2 แห่งแรกไว้ด้วยกัน

Bay South คือสวนริมน้ำที่ใหญ่ที่สุด คุณจะได้พบ Supertrees สวนแนวตั้งสูงเท่ากับตึก 16 ชั้นที่สามารถเก็บน้ำฝน และผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งยังเป็นท่อระบายให้กับเรือนปลูกต้นไม้ของสวนแห่งนี้ได้อีกด้วย OCBC Skyway คือทางเดินที่มีความยาว 128 เมตร เชื่อมต่อระหว่าง Supertrees ที่จะให้คุณมองเห็นวิวของสวน และอ่าวมาริน่าจากมุมบนได้อย่างงดงาม

ในส่วนของ Bay East จะประกอบไปด้วยศาลาที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม สนามหน้าเขียวชอุ่ม ต้นปาล์ม และดอกไม้นานาพันธุ์ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินเล่นยามเย็น หรือปิกนิกกับคนที่คุณรัก ระหว่างทางคุณสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาของท้องฟ้า และหากคุณรู้สึกอบอ้าวก็สามารถหลบร้อนได้ที่ เรือนต้นไม้ อาคารที่เพิ่งได้รับรางวัลจาก World Building of the Year จากการประกวดด้านสถาปัตยกรรมระดับโลก The World Architecture Festival 2012 คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้จากทั่วโลก เช่น ต้น baobabs และอินทผาลัม

นอกจากนี้ยังมีโชว์แสงสีเสียง OCBC Garden Rhapsody ที่จัดขึ้นท่านกลาง Supertrees ทุกคืน โชว์ที่จะทำให้คุณจบวันของคุณที่ The Gardens by The Bay ได้อย่างงดงาม

เวลาทำการ :
สวนสาธารณะ : 05.00 น. - 02.00 น. (ทุกวัน)

อาคารเรือนกระจกส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้และดอกไม้ & OCBC Skyway
09.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
เปิดขายบัตร 21.00 น. (ทุกวัน)
ปิดให้เข้าชม 21.30 น. (ทุกวัน)

ค่าเข้าชม :
อาคารเรือนกระจกส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้และดอกไม้
ผู้ใหญ่ – 28 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 15 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

OCBC Skyway (ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 21.00 น.)
ผู้ใหญ่ – 8 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 5 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

โชว์ GARDEN RHAPSODY
ชมฟรี (ทุกวัน วันละ 2 รอบ/เวลา 19.45 น. และ 20.45 น.)

การเดินทาง:
MRT
Via the Circle Line ลงที่สถานี Bayfront (CE1) เลือกทางออก B แล้วเดินตามทางเชื่อมใต้ดินออกมาข้ามสะพาน Dragonfly หรือสะพาน Meadow เพื่อไปยัง The Gardens by the Bay

เดิน
- จากสะพาน Helix Bridge ไปยัง Art Science Museum และเดินตรงไปยัง Bay South Garden
- จาก Marina Bay Sands Expo และ Convention Centre เดินข้ามสะพาน Lions Bridge ที่ชั้น 4 ที่เชื่อมต่อไปยังสะพาน Dragonfly Bridge เพื่อมุ่งหน้าไปที่ Bay South Garden

ที่อยู่ : 18 Marina Gardens Drive Singapore 018953
เวบไซต์ : www.gardensbythebay.com.sg

Duck Tour

ดั๊กทัวร์ DUCKtours

เรือท่องเที่ยวครึ่งบกครึ่งน้ำที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย ให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร แด่ท่านและครอบครัว เป็นเรือที่ดัดแปลงมาจากพาหนะที่ใช้ในสงครามเวียดนามที่วิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำมีล้อสำหรับวิ่งบนบกเพื่อพาผู้โดยสารขึ้นจากน้ำสู่ห่าในเขตเมืองของสิงคโปร์

เส้นทางวิ่ง
Singapore Civic District รวม Suntec City และแม่น้ำสิงคโปร์
ค่าบริการ - ล่องเรือ 60 นาที
ผู้ใหญ่ – 43.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 33.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เด็กเล็ก – 10.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุตั้งแต่ 2 ปีลงมา)

เวลาทำการ
ตั้งแต่ 10.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน ออกจากท่า Suntec Convention Centre ทุกครึ่งชั่วโมง

เวบไซต์ : www.ducktours.com.sg

Singapore Flyer

สิงคโปร์ ฟลายเออร์ Singapore Flyer

สัมผัสประสบการณ์ที่อาจทำให้คุณแทบหยุดหายใจกับทัศนียภาพที่กว้างไกลบนชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer คือที่ๆ เดียวในสิงคโปร์ที่จะให้คุณมองเห็นวิวของทั้งเกาะ จากด้านบนในกระเช้าแคปซูลที่สูงจากพื้นดินถึง 165 เมตร พร้อมรับวิว 360 องศาของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ แม่น้ำสิงคโปร์, Raffles Place, Merlion Park และ Empress Place

เวลาทำการ :
08.30 น. – 22.30 น. ทุกวัน
เปิดจำหน่ายบัตร : 08.00 น. – 22.00 น. ทุกวัน
รอบสุดท้าย : 22.15 น.

ค่าเข้าชม :
ผู้ใหญ่ – 33 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 21 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
ผู้สูงอายุ – 24 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าฟรี

การเดินทาง :
สถานี The Promenade (Circle Line, CC4) เลือกทางออก A และมองหาป้ายบอกทางไปยัง Singapore Flyer เดินต่อประมาณ 5 นาที

เวบไซต์ : www.singaporeflyer.com.sg

Singapore River Cruises

ล่องแม่น้ำสิงคโปร์ Singapore River Cruises

มาเดินทางทางน้ำกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความทันสมัยของสิงคโปร์ กับเรือเก่าแก่ Bumboat หรือในรูปแบบที่มีหลังคาเป็นกระจก ทัศนียภาพตามแม่น้ำสิงคโปร์ในแต่ละที่ที่ไป ท่านจะได้พบกับโบราณสถานและร้านค้าเก่าแก่ตลอดทาง

ค่าบริการ :
Singapore River Experience – The Tale of 2 Quays (ประมาณ 30 นาที)
ผู้ใหญ่ – 25.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 15.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เส้นทาง : Boat Quay, Clarke Quay & Marina Bay

เวลาทำการ :
09.00 น. – 23.00 น. ทุกวัน (Bumboats)

เวบไซต์ : www.rivercruise.com.sg

สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ (2)

Singapore Zoo

สวนสัตว์สิงคโปร์ Singapore Zoo

ตั้งแต่ปี 1973 สวนสัตว์ Singapore ได้รับการยกย่องให้เป็นสวนสัตว์ ที่มีสภาพแวดล้อม และธรรมชาติอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทางสวนสัตว์ได้ปล่อยให้ลิงอุรังอุตังอาศัยอยู่ภายในพื้นที่สวนสัตว์เปิด
ถือเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในโลกที่ปล่อยให้ลิงอยู่ได้เองตามธรรมชาติ นอกจากนี้อุรังอุตังยังถือได้ว่าเป็นสัตว์สำคัญสำหรับสวนสัตว์แห่งนี้อีกด้วย

สัมผัสความน่ารักของลิงอุรังอุตังและตัวนากที่ซุกซนหรือลองสำรวจสวนสัตว์ใหม่ในเขตป่าฝนและศูนย์สุขภาพและวิจัยสัตว์ป่า หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ทันสมัยนับเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของโลก เด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานจากการขี่ม้าและให้อาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของสัตว์แสนรู้ทุกวัน และสถานที่น่าสนใจ อาทิ The Fragile Forest, ช้างเอเชีย, เสือขาว และโซนเอาใจเด็กๆ ที่ Rainforest Kidzworld

ไฮไลท์อื่นๆ ที่คุณไม่ควรพลาดก็คือ Fragile Forest และ Elephants of Asia ที่ให้คุณเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์และธรรมชาติจากป้ายคำอธิบายต่างๆ และสถานีให้ความรู้ Australian Outback และ The Great Rift Valley of Ethiopia นับเป็นอีกสองโซนที่น่าสนใจในการแวะเวียนเข้าชมแล้วคุณจะเพลิดเพลินไปกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

เวลาทำการ :
8.30 น. – 18.00 น. ทุกวัน
(ปิดขายบัตร 17.30 น.)

ค่าเข้าชม :
ผู้ใหญ่ – 33.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 22.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าฟรี

ค่าโดยสารรถราง :
ผู้ใหญ่ – 5.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 3.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

ที่อยู่ : 80 Mandai Lake Road, Singapore 729826
การเดินทาง : นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงที่สถานี Choa Chu Kang จากนั้นให้ต่อรถประจำทาง SMRT สาย 927 หรือขึ้นรถใต้ดินไปลงที่สถานี Ang Mo Kio จากนั้นให้ต่อรถประจำทาง SBS สาย 138
เวบไซต์ : www.zoo.com.sg

Singapore Night Safari

ไนท์ซาฟารี Night Safari

สวนสัตว์แห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเป็นสวนสัตว์กลางคืนแบบเปิด พบกับสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารซึ่งไม่ได้อยู่ในกรง ใกล้ชิดกับกระรอก สมเสร็จและอื่นๆ นับเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมสำหรับผู้เข้าชมโดยรถราง หรือการสำรวจป่าโดยเดินเท้าด้วยความตื่นเต้น

Night Safari คือสวนสัตว์ที่เปิดให้คุณเข้าชมสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนแห่งแรกของโลก เปิดตั้งแต่ปี 1994 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 35 เอเคอร์ มีสัตว์กว่า 2,500 ตัว มากกว่า 130 ชนิด โดย 38% เป็นสัตว์ที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ โซนใหญ่ของสวนสัตว์แห่งนี้ออกแบบเพื่อการนั่งรถรางชมสัตว์ 35 นาที โดยลัดเลาะไปตามโซนทั้ง 7 แห่ง ตามภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตั้งแต่ตีนเขาหิมาลัยจนไปถึงป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระหว่างทริปจะมีการบรรยายสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายากแกนักท่องเที่ยว ในโซนของทางเดินที่เชื่อมต่อกันเปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดกับสัตว์ืที่ใกล้สูญพันธุ์นานาชนิด เช่น ตัวนิ่ม และเสือลายเมฆส่วนอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Creatures of the Night Show ที่ให้คุณชมการล่าเหยื่อของสัตว์ดุร้ายและสัญชาติญาณการเอาตัวรอดของเหล่าสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน ทั้งยังมีการแสดงของชนเผ่า Thumbuakar ที่จะโชว์การกินไฟในขณะเต้นรำแบบพื้นเมือง

สัตว์ที่ได้รับความนิยมใน Night Safari คือ Chawang ช้างสายพันธุ์เอเชียนบูล ผู้ให้กำเนิดลูกช้างมาแล้วถึง 4 ตัว จากความสำเร็จนี้ ทางสวนสัตว์จึงต้องการที่จะเป็นตัวแทนในการรักษาสายพันธุ์ช้างเอเชียสืบต่อไป คุณสามารถชมช้างกลุ่มนี้ได้จากรถรางนำเที่ยวของ Night Safari

เวลาทำการ :
19.30 น. – 24.00 น. ทุกวัน (ปิดขายบัตร 23.15 น.)

ค่าเข้าชม :
ผู้ใหญ่ – 45.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 30.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าฟรี

ที่อยู่ : 80 Mandai Lake Road, Singapore 729826
เวบไซต์ : www.nightsafari.com.sg

River Safari

ริเวอร์ซาฟารี River Safari

River Safari คือสวนสัตว์แห่งแรกของเอเชียที่แบ่งโซนของสัตว์ตามธีมแม่น้ำต่างๆ สวนสัตว์แห่งนี้ล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลจาก Wildlife Reserves Singapore มีพื้นที่ทั้งหมด 12 เอเคอร์ และเป็นแหล่งที่รวมเอาพันธุ์ปลาน้ำจืดไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสวนสัตว์แห่งนี้มีพันธุ์ไม้กว่า 150 ชนิด และสัตว์กว่า 5,000 ตัว แบ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ถึง 42 ชนิด

โซนหลักของสวนสัตว์แห่งนี้ คืนส่วนที่เปิดให้เข้าชมความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดโดยจำลองมาจากแม่น้ำสำคัญๆของโลก เช่นแม่น้ำอะเมซอน แม่น้ำโขง และแม่น้ำไนล์

River Safari จะนำคุณไปสู่การเดินทางเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ และสัตว์บกที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำรวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นๆ คุณสามารถเดินชมแกลเลอรี่สัตว์น้ำจืด เพียงเดินผ่านโซนนิทรรศการ และขึ้นเรือล่องไปตามลำน้ำเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ริมน้ำที่น่าสนใจ อาทิ นากแม่น้ำ กิ้งก่ายักษ์ ปลากระเบนน้ำจืดยักษ์ และปลาบึกจากลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะอาศัยอยู่ตามโซนต่างๆ ตามธีมที่จัดไว้ นอกจากนี้ River Safari ยังมีแพนด้ายักษ์หนึ่งคู่
ที่อาศัยอยู่ในโซนลุ่มแม่น้ำแยกซีเกียง คุณสามารถสัมผัสบรรยากาศของชีวิตสัตว์ริมน้ำ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศของสัตว์น้ำจืดได้ที่นี่

เวลาทำการ : 9.00 น. - 18.00 น. (ทุกวัน)
ปิดจำหน่ายบัตร 17.00 น.

ค่าเข้าชม :
ผู้ใหญ่ – 30.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 20.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าฟรี

ที่อยู่ : 80 Mandai Lake Road, Singapore 729826
เวบไซต์ : www.riversafari.com.sg

Jurong Bird Park

สวนนกจูร่ง Jurong Bird Park

Jurong Bird Park สวนนกแห่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเปิดตั้งแต่ปี 1971 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 20.2 เอเคอร์ บนเนินเขา มีนกกว่า 5,000 ตัว กว่า 380 สายพันธุ์

ที่นี่มีกรงนกขนาดใหญ่ ที่ให้คุณเดินเข้าไปเยี่ยมชมได้โดยมีขนาด 3,000 ตร.เมตร และสูงเท่ากับตึก 9 ชั้น อันเป็นที่อยู่อาศัยของนกแก้วสีสันสดใสถึง 15 ชนิด ซึ่งถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่คุณสามารถป้อนน้ำหวานนกอย่างใกล้ชิด

จุดอื่นที่ไม่ควรพลาดคือ African Waterfall Aviary ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของนก Hornbill และนก Toucan นอกจากนี้ยังมีโซน Penguin Coast, Macaw Island, Flamingo Lake และ Heliconia Repository รอให้คุณไปเยี่ยมชม โดยที่นี่เป็นสวนนกแห่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก ที่มีโรงพยาบาลรักษานกอยู่ในอาณาเขต โดยมีศูนย์การแพร่ขยายพันธุ์และวิจัย เพื่อดูแลความเป็นอยู่ และการขยายพันธุ์ และเป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตนก อีกทั้งยังมีศูนย์กู้ภัยนกอีกด้วย Birdz of Play คือสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กแห่งใหม่ล่าสุด ที่แบ่งเป็นโซนน้ำ และโซนสนามเด็กเล่นสำหรับคุณหนูๆ ให้ได้วิ่งเล่นกันได้อย่างสนุกสนาน

เวลาทำการ : 8.30 น. - 18.00 น. (ทุกวัน)
ปิดจำหน่ายบัตร 17.30 น.

ค่าเข้าชม :
ผู้ใหญ่ – 29.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 19.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าฟรี

ที่อยู่ : 2 Jurong Hill Singapore 628925
เวบไซต์ : www.birdpark.com.sg

MINT Museum of Toys

มินท์ พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก MINT Museum of Toys

Mint Museum of Toys ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นเพื่อของเล่นโดยเฉพาะ ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นที่ดีที่สุดในโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นี่มีของเล่นมากกว่า 50,000 ชิ้น ซึ่งได้รวบรวมมาจาก 40 กว่าประเทศทั่วโลก ภายในจะมีส่วนจัดแสดงของเล่นโบราณ รวมถึงตัวการ์ตูนชนิดต่างๆไว้มากมาย มีทั้งของเล่นหายากที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี หรือของเล่นที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

ค่าเข้าชม :
ผู้ใหญ่ – 15.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 7.50 (อายุ 2-12 ปี)
ผู้สุงอายุ – 7.50 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
เด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) – ฟรี

เวลาทำการ :
9.30 น. – 18.30 น. (จันทร์ - อาทิตย์)
9.30 น. – 21.30 น. (วันเสาร์สุดท้ายของเดือน)

การเดินทาง : MRT สถานี City Hall ทางออก A (เดินไปทาง Raffles Hotel จะพบพิพิธภัณ์อยู่ด้านหลังโรงแรม), MRT สถานี Esplanade ทางออก F หรือ MRT สถานี Bras Basah ทางออก A
ที่อยู่ : 26 Seah Street, Singapore 188382
เวบไซต์ : www.emint.com

Snow City Singapore

เมืองหิมะ Snow City

จินตนาการหิมะ 150 ตัน (ประมาณน้ำหนักของช้าง 30 เชือก) ในวันอันสดใสของสิงคโปร์ ที่เมืองหิมะปลดปล่อยไปกับกิจกรรมในเมืองหิมะไม่ว่าจะเป็นสไลด์เลื่อน สกี สโนว์บอร์ด หรือจะเล่นต่อสู้กันด้วยหิมะ และปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยตัวท่านเอง

ค่าเข้าชม :
18.00 เหรียญสิงคโปร์ (1 ชั่วโมง)
28.00 เหรียญสิงคโปร์ (2 ชั่วโมง)

เวลาทำการ :
10.00 น. – 18.00 น. (ทุกวัน)
(เปิดให้ชมรอบสุดท้าย 17.00 น.)
10.00 – 19.00 น. (วันหยุดราชการและวันหยุดโรงเรียน)
(เปิดให้ชมรอบสุดท้าย 18.00 น.)

ที่อยู่ : 21 Jurong Town Hall Road, Snow City Building
การเดินทาง : โดยสารรถประจำทาง SBS สาย 335 ประมาณ 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Jurong East
เวบไซต์ : www.snowcity.com.sg

การเดินทาง

SMRT Trains

(1) รถไฟฟ้า หรือ The Mass Rapid Transit (MRT) System

MRT (The Mass Rapid Transit) หรือรถไฟฟ้า คือวิธีการเดินทางในสิงคโปร์ที่สะดวกรวดเร็วที่สุด นอกเหนือจากการนั่งรถแท็กซี่ MRT นอกจากจะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ปราศจากมลพิษแล้วคุณยังสามารถใช้้บริการได้อย่างง่ายดายจากแทบทุกจุดของสิงคโปร์ MRT จำหน่ายตั๋วให้คุณตามความต้องการในการใช้งาน โดยมีให้คุณเลือกตั้งแต่ ตั๋วมาตรฐาน one-time travel จนไปถึงตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว tourist concession passes (เว็บไซต์ www.smrt.com.sg)

รายละเอียดบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน หรือที่รู้จักกันดีในนาม ez-link cards คุณสามารถหาซื้อการ์ดนี้ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วหรือ Transit Link Ticket Office ตามสถานี MRT และสามารถเติมเงินได้ที่ Ticket Office หรือตู้จำหน่ายตั๋วด้วยเงินสด หรือ NETS

 • มูลค่าการเติมเงินขั้นต่ำคือ S$10 และมูลค่าสูงสุดที่สามารถเก็บไว้ในการ์ดได้คือ S$100
 • ค่าโดยสารจะเก็บตามระยะทางไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดินทางแบบใด ทั้งรถโดยสารประจำทาง, LRT และ MRT
 • ราคาของการ์ดคือ S$12 (S$5 เป็นจำนวนเงินที่ไม่สามารถรับคืนได้ และ S$7 คือจำนวนเงินที่สามารถใช้ในการเดินทาง)

เส้นทางทั้ง 5 ของ MRT ที่เปิดให้บริการแล้ว

 1. North-South Line (เส้นสีแดง)
 2. East-West Line (เส้นสีเขียว)
 3. North-East Line (เส้นสีม่วง)
 4. Circle Line (เส้นสีเหลือง)
 5. Downtown Line (เส้นสีน้ำเงิน)

เวลาทำการ:
เริ่มให้บริการตั้งแต่ 05:30 น. และหยุดให้บริการก่อน 06:00 น. โดยจะมีระยะห่างของแต่ละขบวนประมาณ 90 วินาที ถึง 7 นาที

(2) ระบบรถโดยสารประจำทาง

SBS Transit

SBS Transit

SBS Transit เป็นบริษัทให้บริการรถโดยสารประจำทางของสิงคโปร์ที่มีสายรถประจำทางให้บริการถึง 250 สาย และมีรถทั้งหมด 3,000 คัน เปิดให้บริการทั่วประเทศ เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายแม้ในเส้นทางที่เข้าถึงยาก รถประจำทางทุกคันจะมีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และมีบริการเดินรถในเส้นทางต่างๆ คือเส้นทางการเดินรถระหว่างเมือง (trunk), เส้นทางการเดินรถในย่านนั้นๆ (feeder, เส้นทางการเดินรถที่จอดรับส่งเฉพาะบางจุดและวิ่งบนทางด่วน (Expresss), เส้นทางการเดินรถระหว่างเมือง (Townlink) และบริการเดินรถแบบพิเศษ (Premium)

หากคุณเป็นคนนอนดึก และอยากสำรวจชีวิตยามค่ำคืนของสิงคโปร์ SBS Transit มีบริการรถบัสพิเศษที่เรียกว่า NiteOwl ที่ให้บริการทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันก่อนวันหยุดราชการมีอัตราค่าโดยสาร S$4.00 โดยใช้การ์ด ez-link หรือเงิน

สดชำระค่าโดยสารได้ สำหรับผู้ที่เดินทางภายในเขตเมืองจำชำระค่าบริการเพียง S$1.50 เท่านั้น(www.sbstransit.co.sg)

SMRT Bus

SMRT Bus


SMRT Bus ให้บริการเดินรถในเขตทางตอนเหนือของสิงคโปร์เป็นหลัก มีรถบัสกว่า 1,000 คัน ให้บริการถึง 98 เส้นทางโดยมีบริการเหมือนกับ SBB Transit ด้วยการให้บริการเดินรถในเส้นทางต่างๆ คือ เส้นทางการเดินรถในย่านนั้นๆ (feeder), เส้นทางการเดินรถที่จอดรับส่งเฉพาะบางจุดและวิ่งบนทางด่วน (Express) และบริการเดินรถแบบพิเศษ (Premium)

 • Premium Service คือบริการที่ทำให้เดินทางอย่างสะดวกสบายไปยังจุดหมายที่ต้องการได้โดยตรง สามารถขึ้นรถได้ที่จุดรับตามเวลาที่กำหนดไว้จากเขตที่พักไปยังเขตเมือง หรือจากเขตเมืองไปยังเขตที่พัก ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ S$2.20
 • บริการรถโดยสารไป - กลับ Resorts World Sentosa และ Marina Bay Sands (Direct) มีอัตราค่าโดยสาร S$2 - S$4.5
 • Cross Border Service (CBS) 950 คือบริการรถโดยสารที่ข้ามแดนไปยังรัฐยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย อย่างง่ายดาย ให้บริการเดินรถระหว่าง Woodlands Regional Interchange และ Kotaraya II Terminal ที่คุณสามารถใช้บริการได้โดยขึ้น MRT ลงที่สถานี Woodlands หรือสถานี Marsiling เมื่อมาถึงสถานี Woodlands เดินทางต่อโดยขึ้นรถที่จุดเปลี่ยนรถ Woodlands Regional Interchange ซึ่งอยู่ภายในบริเวณสถานี หรือหากเลือกลงที่สถานี Marsiling สามารถขึ้นรถ Service 950 ได้ที่สถานีรถบัสตรงข้ามกับสถานี Marsiling Station - NightRider ให้บริการที่ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการเดินทางช่วงดึก มีรถประจำทางให้บริการถึง 7 สาย วิ่งทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันก่อนวันหยุดราชการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 23.30 น. - 04.35 น. มีอัตราค่าโดยสาร S$4.50 ต่อเที่ยว สามารถชำระค่าบริการด้วยเงินสดหรือการ์ด ez-link และผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารด้วยการ์ด ez-link สามารถเปลี่ยนสายภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ฟรี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสายจากรถโดยสารประจำทางธรรมดาไปยัง บริการ NightRider และไม่สามารถใช้บริการด้วยอัตราการเดินทางที่ลดราคาได้ (www.smrt.com.sg)

เวลาทำการ
- บริการของรถโดยสารประจำทางธรรมดา เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. - เที่ยวคืน เป็นประจำทุกวัน
- ระยะเวลาในการจอดรับผู้โดยสารจะอยู่ห่างกัน 5 - 30 นาที

Taxi

(3) Taxi
คุณสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างไม่มีปัญหาในทุกพื้นที่ของสิงคโปร์ ยกเว้นบริเวณถนนที่มีเส้นสีเหลือง 2 เส้น และเส้นซิกแซกที่ไม่อนุญาตให้รถหยุดหรือจอดรอได้โดยสามารถเรียกได้จากจุดเรียกแท็กซี่ที่มีอยู่ทั่วไปในสิงคโปร์ โดยเฉพาะบริเวณโรงแรม และแหล่งช้อปปิ้ง หากเดินทางเป็นกลุ่มหรือมีสัมภาระหลายชิ้น ควรโทรจองแท็กซี่ไปยังที่หมายที่ต้องการเดินทางล่วงหน้า หรือหากต้องการเรียกแท็กซี่จากแหล่งบันเทิงต่างๆ หรือร้านอาหาร พนักงานที่ให้บริการยินดีที่จะเรียกแท็กซี่ให้คุณได้

อัตราค่าบริการ
- อัตราค่าบริการขึ้นอยู๋กับมิเตอร์ที่แสดงบนหน้าจอ และค่าบริการที่อาจเพิ่มขึ้นมาตามความเหมาะสม
- คุณสามารถขอใบเสร็จรับเงินจากแท็กซี่ได้ หากต้องการ
- ราคาคิดตามมิเตอร์และระยะทางโดยมีราคาเริ่มต้นที่ S$3-S$5 ขึ้นอยู่กับประเภทของแท็กซี่
- ช่วงเวลาเร่งด่วน (เช่น 07.00 น. - 9.30 น. และ 17.00 น. - 23.00 น. ของวันธรรมดา) วันที่มีฝนตกหนัก หรือช่วง

เทศกาล ความต้องการแท็กซี่จะมีสุงมากกว่าปกติ ดังนั้นจึงควรจองแท็กซี่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาดังนี้
- Midnight Surcharge (เที่ยงคืน - 05.59 น.) : 50% ของราคาบนมิเตอร์
- Peak Hour Surcharge (จันทร์ - ศุกร์ 06.00 น. - 09.30 น. : 25% ของราคาบนมิเตอร์
- City Area Surcharge (จันทร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 17.00 น. - เที่ยงคืน) S$3
(www.smrt.com.sg/Taxis/FaresSurcharges.aspx)

แหล่งช้อปปิ้ง อ่าวมารีน่า

marina bay.jpg

Marina Bay อ่าวมารีน่า

Marina Bay คือสวรรค์แห่งนักช้อป ที่ที่ให้คุณซื้อทุกอย่างตามใจต้องการในร้านค้า และห้างสรรพสินค้่าหลายสิบร้าน ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นตามกระแส หรือสินค้าแบรนด์เนมร้านชิคๆ หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ อาทิ Marina Square, The Shoppes at Marina Bay Sands, Millenia Walk, Raffles City Shopping Centre, Suntec City Mall ต่างเรียงเข้ามาให้คุณเลือกแวะเทกระเป๋าสตางค์อย่างมากมาย ไม่ว่าสิ่งที่คุณตามหาคืออะไร ที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปที่รวมทุกสิ่ง ตั้งแต่แฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับคอลเลคชั่นล่าสุด จนไปถึงสินค้าไอที รับรองได้ว่าคุณจะไม่ผิดหวังเมื่อแวะมาที่ Marina Bay

Louis Vuitton Island Maison

Louis Vuitton Island Maison

บ้านแห่งแรกของ Louis Vuitton ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนเกาะลอยเหนือน้ำใกล้กับ Marina Bay Sands โดยที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมด 2 ชั้น ซึ่งมี Travel Room แผนกที่เน้นจำหน่ายสินค้าประเภทกระเป๋าเดินทาง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่คุณไม่ค่อยพบเห็นจาก Louis Vuitton แห่งอื่นๆ เท่าไหร่นัก นอกจากนี้ที่นี่ยังมีร้านหนังสือที่รวมเรื่องราวของการท่องเที่ยวดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียงและคนดังอีกมากมาย ที่นี่คือแหล่งช้อปปิ้งชั้นเลิศที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เวลาทำการ : 10.30 น. - 23.00 น.
การเดินทาง : MRT สถานี Bayfront
ที่อยู่ : Crystal Pavilion North, Marina Bay Sands, 10 Bayfront Ave, Singapore 18956
เวบไซต์ : www.louisvuitton.com

Citylink Mall

Citylink Mall

ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีพื้นที่กว้างถึง 350 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 60,000 ตร.ฟุต และผู้เช่ากว่า 60 ร้านค้า ทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง และอาหารเครื่องดื่มที่ให้คุณเลือกอิ่มอร่อย ห้างนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของโลก Kohn Pedersen Fox มีการนำเอา skylights มาใช้ในห้องโถงขนาดใหญ่ทั้ง 2 ห้อง เพื่อให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามา และสร้างบรรยากาศภายในให้สว่างและปลอดโปร่ง

เวลาทำการ : 06.00 น. - 24.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี City Hall NS25/EW13 (North-South / East-West Line) / สถานี Esplanade Station CC3 (Circle Line)
ที่อยู่ : 1 Raffles Link, CityLink Mall Singapore 039393
เวบไซต์ : www.citylink.com.sg

Raffles City Shopping Centre

Raffles City Shopping Centre

Raffles City Shopping Centre ตั้งอยู่ในย่านเมืองใกล้ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์บนทำเลที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียน Raffle Institution, Raffles City เป็นห้างที่เหมาะสำหรับขาช้อปที่กำลังหาซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านดังอย่าง Omega, Thomas Sabo, Cortefiel และ Tommy Hilfiger นอกจากนี้ยังมีร้านใหญ่ๆ อย่าง Marks & Spencer และ Robinsons หรือร้านแฟชั่นนานาชาติมากมาย อาทิเช่น Topshop, River Island และ Skyla ไม่เพียงเท่านี้ Raffles City มีทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ เพลง เครื่องกีฬา ของเล่น แว่นตา หรือเครื่องสำอาง ส่วนของอาหารภายในบริเวณห้าง มีโซนร้านอาหารชั้นเลิศ อย่าง Double Bay และ Brotzeit ในโซนของโรงแรม Swissotel มีร้านดังตลอดกาลอย่าง Equinox Restaurant และ New Asia bar รอให้คุณแวะเวียนเข้ามาชิม คุณสามารถเดินทางมาที่นี่ได้โดย MRT สถานี City Hall นับเป็นความสะดวกที่ช่วยให้คุณเดินทางมาช้อปปิ้งที่นี่ได้อย่างสบายๆ

เวลาทำการ : 10.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี City Hall Interchange station (EW13/NS25) / สถานี Esplanade (CC3) เลือกทางออก G
ที่อยู่ : 252 North Bridge Rd, Singapore 17910
เวบไซต์ : www.rafflescity.com.sg

Suntec City Mall

Suntec City Mall

ห้างสรรพสินค้า Suntec City เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ภายในมี Fountain of Wealth ที่ได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book of Records เมื่อปี 1998 ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อาคารส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้า และออฟฟิศสร้างขึ้นมาตามหลักฮวงจุ้ย อาคารทั้ง 5 ส่วนถูกออกแบบมาเพื่อแทนนิ้วมือทั้ง 5 ของมือข้างซ้าย โดยมีน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลางบริเวณ "อุ้งมือ" โดยเป็นสัญลักษณ์แทนความมั่งคั่ง ในแต่ละช่วงของวัน ผู้ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมจะได้รับเชิญให้เดินวนรอบน้ำพุเพื่อความเป็นสิริมงคล และในยามค่ำคืนน้ำพุจะดูราวกับมีชีวิตด้วยแสงสีเสียงตระการตา

ใน Suntec City มีร้านค้าให้เลือกช้อปถึง 300 ร้าน รถเข็นขายอาหาร 50 คัน ร้านอาหารและเครื่องดื่มอีก 100 แห่ง ที่กระจายไปทั่วทั้ง 4 ชั้น ในส่วนที่เป็น mega mall แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ the Galleria โซนสินค้าแบรนด์เนม, the Tropics โซนของใช้และบริการต่างๆในชีวิตประจำวัน, the Fountain Terrace แหล่งรวมอาหารและเครื่องดื่ม และ The Entertainment Centre ที่ประกอบไปด้วย โรงภาพยนต์, ฟิตเนส, ตู้เกมส์ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยทำเลที่ใกล้กับเขตธุรกิจและจุดท่องเที่ยวสำคัญ จึงไม่ควรพลาดเมกามอลล์แห่งนี้ ห้างที่ช่วยให้คุณได้ทุกอย่างครบโดยไม่ต้องแวะไปที่อื่นอีกเลย

เวลาทำการ : 10.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานีที่ใกล้ที่สุด Esplanade และสถานี Promenade Station เลือก Circle Line เพื่อตรงไปยัง Suntec City
ที่อยู่ : 5 Temasek Blvd Singapore 038985
เวบไซต์ : www.sunteccitymall.com

The Shoppes at Marina Bay Sands

The Shoppes at Marina Bay Sands

The Shoppes at Marina Bay Sands คือห้างสรรพสินค้าแห่งใหญ่ ที่รวมสินค้ามีระดับทั้งแบรนด์อิมพอร์ต หรือแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งแจ้งเกิดได้ด้วยกัน ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในกลางย่านธุรกิจ ทำให้ห้างนี้เป็นที่น่าสะดุดตาจากดีไซน์โมเดิร์น ที่ถูกออกแบบให้มีส่วนเหิดทำให้เห็นทัศนียภาพสวยงาม น่าตื่นตาของแผ่นฟ้า Marina Bay Skyline นอกจากนี้แสงอาทิตย์ที่ผ่านเข้ามาทางแผ่นกระจกบานใหญ่ ทำให้ภายในตัวอาคารมีความสว่าง โล่ง โปร่งตา แนวคิดทันสมัยของห้างยังรวมไปถึง สนามสเก็ตและคลองภายในห้าง ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีบริการล่องเรือจีนที่สวยงาม พาคุณนั่งชมไปทั่วบริเวณ

เวลาทำการ : 10.30 น. - 23.00 น. (ชั่วโมงทำการแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน)
การเดินทาง : MRT สถานี Bayfront
ที่อยู่ : 2 Bayfront Avenue, Singapore 018972
เวบไซต์ : www.marinabaysands.com

Millenia Walk

Millenia Walk

หากว่าคุณกำลังมองหาแหล่งช้อปสินค้าแฟชั่นและของใช้ในชีวิตประจำวันที่ดีที่สุดแล้วละก็ Millenia Walk คือจุดหมายปลายทางของคุณ เพราะที่นี่คือแหล่งรวมสาขาใหญ่ของร้านดังมากมาย อาทิ Harvey Norman ห้างจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าและเฟอนิเจอร์ และ Cortina Watch Espace ร้านนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และที่มากกว่านั้น คุณยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจาก Eyes@Work, Trixillini, Alain Figaret และแบรนด์หรูจาก The Hour Glass and BOSE by ALTAS

หากคุณชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่น แวะมาที่ PARCO Marina Bay ห้างสรรพสินค้าที่รวมเอาแฟชั่นญี่ปุ่นและอาหารจานอร่อยจากแดนอาทิตย์อุทัยไว้ที่นี่ นอกจากนี้หากคุณต้องการลิ้มลองอาหารนานาชาติบริเวณด้านนอกของห้าง ยังมีร้านอาหารขึ้นชื่อจากทั่วโลกเรียงรายกันถึง 280 เมตร อย่าลืมมองหา Paulaner Brauhaus สาขาแรกในสิงคโปร์ และร้านสเต็ก Outback Steakhouse สาขาเดียวในสิงคโปร์ PARCO Marina Bay ออกแบบโดย Pritzker Architectural Prize Laureate Philip Johnson ที่มุ่งให้พื่นที่ภายในโล่งกว้าง มีบรรยากาศที่สวยงามน่าเดินช่วยให้ประสบการณ์การช้อปของคุณเพลิดเพลินมากกว่าที่เคย

เวลาทำการ : 10.00 น. - 22.00 น.
การเดินทาง : MRT สถานี Promenade (Circle Line)
ที่อยู่ : Millenia Walk 9 Raffles Boulevard Singapore 039596
เวบไซต์ : www.milleniawalk.com

Funan Digital Life Mall

Funan Digital life Mall

Funan Digital life Mall คือห้างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ สำหรับการตามล่าสินค้าไอที หรือเทคโนโลยี โดยห้างแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ City Hall ระหว่างถนน Victoria และถนน North Bridge ห้างนี้ได้ชื่อว่าเป็น IT Mall ชั้นนำแห่งเอเชีย ที่สามารถเรียกนักช้อปทั่วสารทิศมาเลือกดูสินค้าดิจิตอลกันได้อย่างเต็มที่ Funan เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแลปท็อป คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ หรือแม้แต่กล้องดิจิตอล และที่สำคัญคุณสามารถเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ ร้านเพื่อให้ได้ดีลที่คุ้มค่าที่สุด

Funan มีฟรี wifi ให้บริการ คุณจึงสามารถลองใช้อินเตอร์เน็ตจากสินค้าที่เพิ่งซื้อมาได้ทันที หากเดินช้อปจนได้ทุกอย่างครบแล้ว คุณสามารถแวะรับประทนอาหารจากร้านอร่อยมากมาย หรือพักผ่อนกับความบันเทิงต่างๆ ที่รอคุณอยู่

เวลาทำการ : 11.30 น. - 21.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี City Hall (เดินต่ออีก 5 นาที)
ที่อยู่ : 109 North Bridge Rd, Singapore 179097
เวบไซต์ : www.funan.com.sg

สถานที่ท่องเที่ยวในเซ็นโตซ่า

Sentosa Island

เกาะเซนโตซ่า Sentosa Island

Sentosa Island ตั้งอยู่ห่างจากเมืองไปเพียง 15 นาทีสวนสนุกแห่งเอเชีย ที่รวมเอาความตื่นตาตื่นใจมาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก สปาที่มีรางวัลการันตีป่าเขียวชอุ่ม ชายหาดสีทอง รีสอร์ท สนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรือยอร์ชล่องทะเลลึก และย่านที่พักอาศัยสุดหรูบนพื้นที่ 500 เอเคอร์ เหมาะสำหรับการเดินทางมาพักผ่อน หรือมาติดต่อธุรกิจ โดยในปี 2010 Sentosa ได้ต้อนรับ Resort World มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ Sentosa ทำให้สิงคโปร์มี Univer Studios เป็นแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Resorts World Sentosa 1

Resort World™ Sentosa Singapore (รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า สิงคโปร์)

เป็นแหล่งรวมความบันเทิงไว้อย่างครบครัน อาทิเช่น โรงแรมชั้นนำระดับโลก 6 แห่ง 6 สไตล์แห่งความเป็นเอกลักษณ์ (Crockfords™ Tower, Hotel Michael™, Festive Hotel™, Hard Rock Hotel Singapore™, Equarius Hotel™ and Spa Villas™) ยูนิเวอร์แซล  สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore®)

การเดินทาง
ท่านสามารถเดินทางมายังรีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่าได้อย่างสะดวกสบายด้วยบริการรถประจำทาง รถแท็กซี่ รถกระเช้า และรถไฟ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขับรถเข้าไปหรือจะเดินเข้าไปในตัวรีสอร์ทก็ได้
•    25 นาทีจากสนามบินชางกี
•    15 นาทีจากตัวเมืองสิงคโปร์
•    30 นาทีจากทางหลวงข้ามทะเลข้ามทะเลที่เชื่อมระหว่างสิงคโปร์กับยะโฮบาห์รูประเทศมาเลเซีย
•    30 นาทีจากสะพานเชื่อม Tuas Second Link ในมาเลเซีย
•    20 นาทีจากท่าเรือเฟอร์รี่ทานา เมร่า ที่เชื่อมระหว่างสิงคโปร์กับอินโดนีเซีย
•    5 นาทีจากครูซเซ็นเตอร์ของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นจุดจอดเทียบเรือสำราญจากต่างประเทศและบริการเรือเฟอร์รี่จากอินโดนีเซีย

เวบไซต์ : www.rwsentosa.com

Imbiah Lookout

Imbiah Lookout

มองหากิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตั้งอยู่ใกล้ Mount Imbiah บนเกาะเซ็นโตซ่า Imbiah Lookout มีความตื่นเต้นและสนุกสนานใหม่ล่าสุดหลายอย่างคอยท่านอยู่ ครอบครัวสามารถหาความสำราญและความบันเทิงได้ที่นี่

•    สวนผีเสื้อและอาณาจักรแมลง
•    กระเช้าลอยฟ้าสิงคโปร์
•    พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสิงคโปร์
•    Sentosa Luge & Skyride
•    Toger Sky Tower
•    สิงโตทะเล
•    โรงภาพยนต์ Sentosa 4D Magix
•    โรงภาพยนต์ Sentosa Cineblast

พบกับความสนุกสนานเหล่านี้ได้ โดยใช้เส้นทางที่สะดวกได้ตามรถบัสเส้นทางสีต่างๆ

การเดินทาง

 • รถโดยสารเส้นทางสีน้ำเงิน
 • รถโดยสารเส้นทางสีแดง
 • Sentosa Express

 Butterfly Park Singapore

Butterfly Park and Insect Kingdom สวนผีเสื้อและอาณาจักรแมลง

ณ สวนผีเสื้อ ท่านสามารถเดินชมผีเสื้อนานาพันธุ์ นับไม่ถ้วนบินอยู่รอบตัวท่าน บุตรหลานของท่านจะเห็นผีเสื้อตัวน้อยๆ บินออกมาจากถ้ำดักแด้ Live Pupae House พบแมลงมากกว่า 3,000 สายพันธุ์รวมถึงแมลงที่หายากและประหลาดอย่างน่าแปลกใจ ปรากฎการณ์ที่สามารถอธิบายได้เหมาะกับการเรียนรู้สำหรับบุตรหลานของท่าน

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 20 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 14 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
09.30 น. – 19.00 น. ทุกวัน (รอบสุดท้าย 18.30 น.)

Madame Tussauds Singapore

Images of Singapore LIVE and Madame Tussauds Singapore

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ การบรรยายถึงประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ผ่านฉากและหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริง ความทันสมัยของเทคโนโลยี จึงทำให้ท่านเห็นภาพ เสียงและกลิ่นอายของบรรพบุรุษสิงคโปร์ ท่านจะได้พบกับพิธีกรรม เทศกาลวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน มาเลย์ อินเดียและเพรานากาน ในรูปแบบที่สมบูรณ์งดงาม

ค่าเข้าชม ( Images of Singapore LIVE + Madame Tussauds Singapore)
ผู้ใหญ่ – 42 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 32 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 น. – 17.30 น. ทุกวัน (รอบสุดท้าย 18.00 น.)

เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
10.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน (รอบสุดท้าย 19.30 น.)

Sentosa Luge

Skyline Luge Sentosa

The Luge ให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์ บุกตะลุยไปกับรถโกคาร์ทกึ่งสโนว์บอร์ด ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้วในสิงคโปร์ หรือแม้กระทั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เต็มที่ไปกับระยะทาง 650 เมตร บนเส้นทาง Jungle Trail หรือ 688 เมตร บนเส้นทาง Dragon Trail ที่คุณสามารถเลือกขับด้วยความเร็วตามต้องการ จากนั้นมาต่อกันด้วย Skyride ที่ให้คุณเก็บภาพทิวทัศของเมือง และชายฝั่งในมุมกว้าง นับเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดอย่างแท้จริง

ค่าเข้าชม
2 Luge & Skyrides – 23.50 เหรียญสิงคโปร์ต่อคน

ราคาครอบครัว (Family Luge & Skyride Combos - Family of 3)
2 Luge rides each – 51 เหรียญสิงคโปร์
3 Luge rides each – 68 เหรียญสิงคโปร์

สกายไรด์ (Skyride)
ตั๋วเที่ยวเดียว 11 เหรียญสิงคโปร์
ตั๋วไป – กลับ 18 เหรียญสิงคโปร์
ตั๋วไม่จำกัดเที่ยว 19 เหรียญสิงคโปร์

เวลาทำการ : 10.00 - 21.30 น.

การเดินทาง
The Sentosa Luge and Skyride ตั้งอยู่ระหว่างสถานี Imbiah Station และ Siloso Beach ที่ Sentosa Island เลือก MRT สาย North-East และลงสถานี HarbourFront และเดินทางต่อโดย Sentosa Express ขึ้นไปที่ชั้น 3 (Lobby L) ในห้างสรรพสินค้า VivoCity เพื่อขึ้นไป Sentosa Express เพื่อเข้าสู่รีสอร์ท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4 เหรียญสิงคโปร์ ราคาเดียวตลอดเส้นทาง

ที่อยู่ : Skyline Sentosa 45 Siloso Beach Walk Sentosa Singapore
เวบไซต์ : www.skylineluge.com

Tiger Sky Tower

Tiger Sky Tower หอชมวิวที่สูงที่สุดในสิงคโปร์

ท่านสามารถชมทัศนียภาพรอบเกาะสิงคโปร์และ เกาะเซนโตซ่า ในมุมมอง 360 องศา ที่หอชมวิว Tiger Sky Tower ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 131 เมตร ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองได้ไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านคือ มาเลเซียและเกาะอินโดนีเซีย หอชมวิวแห่งนี้เป็น 1 ใน 13 หอชมวิวของโลก

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 12.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 8.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน
(รอบสุดท้าย 20.45 น.)

Merlion Sentosa

Sentosa Merlion หอคอยแห่งตำนานที่ยังมีชีวิต

หอคอยเมอร์ไลอ้อน รูปทรงเครื่องปลาครึ่งสิงโตเช่นเดียวกับที่ Singapore Merlion Park ด้วยความสูง 37 เมตรซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้ 360 องศาทั่วทั้งเกาะและชายฝั่งตอนใต้ของสิงคโปร์ จากจุดชมวิวที่ Mount Gallery Viewing Deck รวมทั้งการแสดงภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยายตำนานของสิงโตทะเล และการปล่อยแสงเลเซอร์ออกจากตา นอกจากนี้ยังสามารถเดินเล่นบนทางเดิน Merlion Walk ทางเดินปูด้วยโมเสค สีสันสดใสงดงามยาวถึง 120 เมตร

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 18 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 15 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 4-12 ปี)

เวลาทำการ
10.00 น. – 20.00 น. ทุกวัน
(รอบสุดท้าย 19.30  น.)

Sentosa 4D Magix

Sentosa 4D Magix โรงภาพยนต์ 4 มิติ

Sentosa 4D Magix โรงภาพยนต์ 4 มิติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ผจญภัยอยู่ในโรงหนัง 4 มิติที่ท่านต้องตะลึง สัมผัสลมที่พัดเส้นผม เก้าอี้สั่นและอยู่ในเหตุการณ์ของภาพยนต์ที่เหมือนจริงอยู่ตรงหน้า ทำให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ซึ่งอยู่ต่อหน้า

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ – 18.00 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก – 11.00 เหรียญสิงคโปร์ (อายุ 3-12 ปี)

เวลาทำการ
10.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน
(รอบสุดท้าย 20.45 น.)

Singapore Cable Car

Singapore Cable Car

ประทับใจกับทัศนียภาพ ภูมิประเทศของสิงคโปร์ยามพระอาทิตย์ตกดินใน Singapore Cable Car ที่ให้คุณมองเห็นวิวฝั่งตอนใต้ของประเทศสิงคโปร์แบบ 360 องศาผ่านกระเช้าใส เพื่อประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างมีระดับของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมเกาะ Sentosa แห่งนี้

เวลาทำการ : 08.45 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)

ค่าเข้าชม : ตั๋วไปกลับ
ผู้ใหญ่ 35 เหรียญสิงคโปร์
เด็ก 25 เหรียญสิงคโปร์

การเดินทาง : MRT โดยลงที่สถานี Harbour Front และขึ้น cable card ที่ตึก HarbourFront Tower ชั้น 15 เพื่อไปยังสถานี Jewel Cable Car
ที่อยู่ : 109 Mount Faber Road The Jewel Box Singapore 099203
เวบไซต์ : www.onefabergroup.com

iFly Singapore

iFly Singapore

ทำฝันของคุณให้เป็นจริง กับอุโมงค์ท่อลมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ให้คุณ Skydiving ในร่ม ด้วยเทคโนโลยีล้ำยุค iFly Singapore ช่วยให้คุณบินได้อย่างสนุกและง่ายกว่าที่เคย อุโมงค์ส่งลมมีความกว้าง 16.5 ฟุต และสูงถึง 56.5 ฟุต โดยส่วนที่เป็นกระจกอะคลิลิคใสมีความสูงถึง 18 ฟุต ช่วยให้คุณได้เก็บภาพของทะเลจีนใต้ และหาด Siloso อย่างเต็มตา นอกจากนี้คุณจะได้ฝึกบิน และได้รับคำแนะนำจากผู้ฝึกหัดที่มีประกาศนียบัตรรับรอง พร้อมฟรีค่าอุปกรณ์ต่างๆและยังได้ประสบการณ์ skydive กับราคาเพียง 1 ใน 5 ของราคา skydive ในท้องฟ้า แต่สนุกกว่าถึง 2 เท่า อย่าลืมมาก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนเริ่มบินเพื่อรับการฝึกและติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อม

เวลาทำการ

Normal Flight Timings
- Saturday to Sunday: 1200hrs - 1730hrs

Off-Peak Flight Timings (Not valid on Public Holidays)
- Monday, Tuesday & Thursday to Friday: 1000hrs - 2130hrs
- Wednesday: 1200hrs - 2130hrs
- Saturday & Sunday: 1000hrs - 1130hrs, 1800hrs - 2130hrs

ค่าเข้าชม
The Challenge (2 ครั้ง) : 119 เหรียญสิงคโปร์

การเดินทาง
ตั้งอยู่ข้างสถานี Beach Station ลงมาบริเวณหน้าชายหาด Siloso Beach เลือก MRT สาย North-East และลงสถานี HarbourFront คุณสามารถเดินทางต่อโดย Sentosa Express ขึ้นไปที่ชั้น 3 (Lobby L) ในห้างสรรพสินค้า VivoCity เพื่อไปขึ้น Sentosa Express เข้าสู่รีสอร์ท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4 เหรียญสิงคโปร์ ตลอดเส้นทาง

ที่อยู่ : 43 Siloso Beach Walk #01-01 Singapore 099010
เวบไซต์ : www.iflysingapore.com

ชวนชิมอาหารทะเล Sea Foods Restaurants

No Signboard Seafood

No Signboard Seafood Restaurant

หากใครเพิ่มเคยได้ยินชื่อร้านอาจจะขำกับความประหลาดของชื่อนี้ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ได้มาจากลูกค้าซึ่งเข้ามารับประทานซีฟู้ดในร้านอาหารแห่งนี้นั่นเอง ร้านอาหารทะเลแห่งนี้ก่อตั้งในปี 1981 จนปัจจุบันร้านเป็นที่รู้จักไปทั่วเกาะ เนื่องมาจากสูตรอาหารที่สร้างสรรค์และไม่เหมือนใคร

นอกจาก Chilli crab อันโด่งดังแล้ว Crispy cereal crayfish ยังเป็นอีกหนึ่งจานสุดฮิตอย่างไม่ต้องสงสัยความชุ่มฉ่ำและความสดของเครย์ฟิชที่เคลือบด้วยซีเรียลรสหวาน คือความเป็นที่สุดแห่งรสชาติ ในขณะที่ความกรอบช่วยให้ความสุขแห่งการรับประทานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ปลานึ่งในสไตล์ฮกเกี้ยนก็ออกรสเป็นอย่างดีเมื่อทานคู่กับข้าว หากคุณเป็นแฟนตัวจริงที่ชื่นชอบความหวานของเต้าหู้เนื้อเนียนยิ่งไม่ควรพลาดเมนูนี้

เวลาให้บริการ : ทุกวัน 11.00 น. - 22.30 น.
การเดินทาง : MRT สถานี City Hall
ที่อยู่ : Esplanade Mall 8 Raffles Ave #01-14/16 Singapore 039802
เวบไซต์ : www.nosignboardseafood.com

Jumbo Seafood

Jumbo Seafood Restaurant

อาหารจานเด็ดที่อยู่คู่กับเมนูซีฟู้ดของสิงคโปร์มาช้านานก็คือ Chilli crab และไม่มีที่ไหนให้คุณอร่อยไปได้มากกว่าที่ Jumbo Seafood ที่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1987 โดยมีทั้งหมด 7 สาขาทั่วทั้งเกาะ การปรุงรสชาติอย่างสดๆ สไตล์คนจีนในสิงคโปร์ทำให้ปูพริกสดผสมพริกไทยดำของร้านเป็นที่เลื่องลือ

นอกจากนี้ Crispy baby squid และ Sambal kangkong คืออาหารจานพิเศษที่คุณต้องลิ้มลอง คุณสามารถมั่นใจได้กับความสดของปู เพราะในแต่ละวันทางร้านเสิร์ฟปูสดๆกว่าหนึ่งตันให้กับลูกค้ากว่า 4,000 คน หากมีโอกาสได้แวะเวียนมาที่ร้านคุณต้องไม่พลาด รสชาติความสดของปูแห่งร้าน Jumbo Seafood

เวลาให้บริการ
12.00 - 15.00 น.
18.00 น. - เที่ยงคืน (ทุกวัน)

ที่อยู่
1. East Coast Seafood Centre outlet : 1206 East Coast Parkway #01-07/08 EAst Coast Seafood Centre Singapore 098269
2. Riverside Point outlet : 30 Merchant Court #01-01/02 Riverside Point Singapore 058282
3. The Riverwalk outlet : 20 Upper Circular Road, #B1-48 The Riverwalk Singapore 058416
4. Dempsey Hill outlet : Blk 11 #01-16 Dempsey Road Singapore 249673

เวบไซต์ : www.jumboseafood.com.sg

Clarke Quay Singapore

Clarke Quay

Clarke Quay ศูนย์รวมร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายของแอนทีคสำหรับแต่งบ้าน ร้านอาหารคาเฟ่ฮิปๆ แจ๊สคลับ และอีกหลายร้านที่ต่างเป็นสีสันให้กับย่านรับประทานอาหาร และความบันเทิงของสิงคโปร์แห่งนี้ ในช่วงเวลากลางคืน ไฟที่เห็นจากตัวอาคารที่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน และคลับทุกแบบทุกสไตล์ที่ต่างเรียงรายกันเป็นภาพที่น่าประทับใจ คลับต่างๆมีความทันสมัยในแบบตะวันตก และมีหลายร้านให้เลือกมากมาย จึงทำให้ย่านนี้เป็นจุดรวมให้กับทุกคนทั่วโลกให้เข้ามาสนุกกันอย่างเต็มที่

ความบันเทิงต่างๆในย่าน Clarke Quay ไม่ได้จำกัดอยู่ในส่วนอาคารเท่านั้น แต่รวมไปถึงลานน้ำพุที่ช่วยสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวกลางคืนแวะเวียนมาในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน หรือกลางคืน คุณสามารถเพลินไปกับอาหารนานาชนิด เครื่องดื่ม ดนตรี และความบันเทิงอีกนับไม่ถ้วนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเพียงทางเดินริมน้ำ และถนนที่ออกแบบอย่างสวยงามคั่นอยู่ระหว่างร้านค้าในย่านนี้เท่านั้น

เวลาให้บริการ : เปิดทุกวันจนถึงดึก
การเดินทาง : MRT
- สถานี Clarke Quay NE5 (เดินประมาณ 5 นาที)
- สถานี City Hall NS25/EW13 (เดินประมาณ 10 นาที)
- สถานี Raffles Place NS26/EW14 (เดินประมาณ 10 นาที)
ที่อยู่ : Clarke Quay, 3 River Valley Road Singapore 179024
เวบไซต์ : www.clarkequay.com.sg

Robertson Quay

Robertson Quay

หากคุณเดินเลย Clarke Quay ขึ้นไป Robertson Quay เป็นอีกย่านที่รวมเอาร้านอาหารหลายหลากมากมายเข้าไว้ด้วยกัน รวมไปถึงผับที่เสิร์ฟอาหารในสไตล์ออสเตรเลียอย่าง Boomarang Bistro & Bar หรือ Brussels Sprouts ร้านอาหารเบลเยี่ยมที่ให้คุณอร่อยกับหอยแมงภู่เลิศรสคู่กับมันฝรั่งทอดพร้อมเบียร์ชั้นดีที่ให้คุณเลือกได้อย่างเต็มที่ และหากสนใจลองรับประทานอาหารฝรั่งเศส คุณต้องไม่พลาดแวะมาร้าน Brasserie Wolf

เมื่อความมืดย่างกลายเข้ามา Malted Milk และ Bar Bar Black Sheep คือบาร์ที่เรียกลูกค้าได้ทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ แต่หากคุณเป็นนักดื่มตัวยง ลองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอายุกว่า 50 ปีได้ที่ La Maison Du Whisky ส่วนคอไวน์ควรแวะมาที่ Verre Wine Bar ร้านที่คุณสามารถดื่มไวน์จากฝั่ง Old World และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมหวาน Laurent's Cafe & Chocolate Bar มีขนมอร่อยให้คุณเลือกรับประทานได้อย่างจุใจ

เวลาทำการ : เปิดทุกวันจนถึงดึก
การเดินทาง :
- MRT สถานี Clarke Quay (เดินประมาณ 15 นาที)
- รถโดยสารประจำทาง สาย 123 จากถนน Orchard Road ลงที่ถนน Havelock

Boat Quay Singapore

Boat Quay

Boat Quay คือย่านบุกเบิกของการเป็นแหล่งรวมความบันเทิงของสิงคโปร์ ไม่ว่าจะร้านอาหารสุดหรูหรือร้านนั่งสบายๆ แบบรับลม และยังรวมไปถึงบาร์และผับที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ต่างอยู่รวมกันให้ย่านเดินเล่นสบายๆ แห่งนี้ โซนเที่ยวแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งเที่ยวโปรดปรานสำหรับกลุ่มคนทำงาน และชาวต่างชาติที่มาทำงานที่นี่ เนื่องจากทำเลอยู่ใกล้บริเวณออฟฟิศสำนักงาน และพวกเขาต่างมองหาที่เงียบๆ แต่เต็มไปด้วยพลังงานที่จะชาร์จแบตให้เต็มก่อนกลับไปสู้กับงานอีกครั้ง ใครก็ตามหากได้แวะเวียนมาที่ Boat Quay ต่างติดใจย่านนี้ด้วยกัน

เวลาทำการ : เปิดทุกวันจนถึงดึก
การเดินทาง : MRT สถานี Clarke Quay หรือ Raffles Place (EW14/NS26) และเดินต่อไปยังทิศใต้ของแม่น้ำสิงคโปร์
ที่อยู่ : 50 Boat Quay Singapore 046818

แหล่งช้อปปิ้ง ถนนออชาร์ด บูกิส ไชน่าทาวน์

Orchard Road

Orchard Road (ถนนออร์ชาร์ด)

ในอดีตทั่วพื่นที่ของถนน Orchard Road (ถนนออร์ชาร์ด) ต่างเต็มไปด้วยสวนลูกจันทร์ไร่พริกไทย และสวนผลไม้ มาวันนี้ Orchard Road ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย มีบ้าน ตลาดสด และแผงลอย เข้ามาแทนที่สวนต่างๆในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

ย้อนกลับไปในปี 1830 Orchard Road เป็นถนนที่ไม่มีใครรู้จัก สองข้างทางมีเพียงสวนผลไม้ ไร่ลูกจันทร์และไร่พริกไทยรายล้อม แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานไร่สวนต่างๆ กลับถูกแทนที่ด้วยโครงการเพื่ออยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน ศูนย์การค้า หรือตลาดสด

จนกระทั่งปี 1958 พ่อค้าในย่านนี้ได้ก่อตั้ง C.K. Tang ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของสิงคโปร์ เมือเวลาผ่านพ้นไปถึงช่วงยุค 70 ตึกสูงมากมายได้ขึ้นมาในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น Tang Plaza, Plaza Singapura และโรงแรม Mandarin โดยธุรกิจเหล่านี้ได้เข้ามาเบิกทางให้กับ ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกนับไม่ถ้วน ในเวลาต่อมา การก่อร่างสร้างตัวทีละเล็กทีละน้อยของถนนเส้นนี้ ทำให้ความเจริญย่างกรายเข้ามา เห็นได้จากการพัฒนาทางดีไซน์ ของสถาปัตยกรรมที่สร้างจากเหล็ก และกระจกเรียงรายให้เห็นกันโดยทั่วไป ในพื้นที่ที่แต่เดิมมีเพียงแต่ถนนลูกรังที่บัดนี้กลายเป็นถนนช้อปปิ้งเส้นที่โด่งดังในสิงคโปร์ไปแล้ว

ION Orchard

ION Orchard

ห้างสรรพสินค้าด้านหน้าของถนนออร์ชาร์ด ION Orchard คือแหล่งรวมสาขาใหญ่ของแบรนด์หรูชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Ermenegildo Zegna, Louis Vuitton และ Dior สำหรับผู้ที่นิยมความหรูหรามีสไตล์ในชีวิต อาจห้ามใจไม่อยู่หากทราบว่า Prada สาขาใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิคก็รวมอยู่ใน ION Orchard เช่นกัน Roberto Baciocchi คือสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารแห่งนี้ ในพื้นที่ 1,200 ตร.ม. อาคาร 2 ชั้น ที่รวมเอาเทรนด์ล่าสุดของแฟชั่นเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ และรองเท้าสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษไว้ด้วยกัน

ทางเข้าห้างเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี MRT Orchard ทำให้บริเวณใต้ดินทั้ง 4 ชั้นคับคั่งไปด้วยผู้คนมากมายทุกเพศทุกวัย แบรนด์ดังอย่าง Topshop, Fred Perry หรือ Armani Exchange ต่างดึงดูดกลุ่มนักช็อปที่เป็นนักเรียน และกลุ่มคนทำงานได้อย่างไม่น่าแปลกใจ และหากคุณกำลังมองหาเครื่องสำอางรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากฝรั่งเศส ร้าน Sephora สาขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และใหญ่รองลงมาจากสาขาใหญ่ในฝรั่งเศสก็รวมอยู่ที่ ION Orchard แห่งนี้ โดยทางสาขามีสปาทรีทเมนต์ไว้บริการไม่ว่าจะเป็น สปาในหน้า บอดี้ทรีทเม้นต์ แวกซ์ และบริการทำเล็บ

เวลาให้บริการ : 10.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี Orchard
ที่อยู่ : 2 Orchard Turn Singapore 238801
เวบไซต์ : www.ionorchard.com

knightsbridge singapore

Knightsbridge

ห้างสรรพสินค้า 4 ชั้นในเครือ Park Hotel Group ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงแรม 5 ดาว Grand Park Orchard ห้าง Knightsbridge คือห้างที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมสาขาใหญ่ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Malmaison by The Hour Glass ร้านนาฬิกามีระดับอย่าง Patek Philppe และ Rolex Boutique Salons, ร้านรองเท้า Pierre Corthay, ร้านเครื่องประดับที่รวมคอลเลคชั้นบางส่วนของ vintage Cartier objet d'art และน้ำหอมแบรนด์ดังอย่าง Frederic Malle นอกจากนี้ Knightsbridge ยังได้รวมเอาแบรนด์ดังจากฝั่งอเมริกาอย่าง Abercrombie & Fitch ไว้ด้วยโดยมีพื้นที่ถึง 21,000 ตร.ฟุต ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียรองลงมาจากโตเกียว และสิ่งที่พิเศษสำหรับห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็คือ ที่นี่คือห้างแรกที่มีพนักงานต้อนรับไว้คอยบริการ โดยคุณสามารถโทรนัดหมายเพื่อรับบริการจาก Fashion Concierge service จากสาขาใหญ่ของ Topshop ที่มีบริการรับฝาก และบริการส่งสินค้าที่คุณช้อปปิ้ง อีกทั้งบริการผู้ช่วยส่วนตัวช่วยถือของให้ขณะเลือกซื้อสินค้า เพื่อประสบการณ์ช้อปปิ้งที่พิเศษสุดของคุณ

เวลาทำการ : 10.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี Orchard (NS22) และสถานี Somerset MRT (NS23)
ที่อยู่ : 270 Orchard Road Singapore 238857
เวบไซต์ : www.knightsbridge.com.sg

HM Orchard

H&M Orchard Road

H&M ร้านขายเสื้อผ้าของสวีเดนได้เปิดสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2011 ในพื้นที่ 3 ชั้นหรือ 30,000 ตร.ฟุต โดยแบ่งเป็นแผนกต่างๆ คือ แฟชั่นสำหรับผู้หญิง ผู้ชาย วัยรุ่น และเด็ก รวมไปถึงเครื่องประดับและรองเท้า ที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของร้านกว่า 100 คน ทำให้มีคอลเลคชั่นเพิ่มขึ้นในร้านแทบทุกวัน เรียกได้ว่าสามารถหาซื้ออะไรใหม่ๆได้ทุกครั้งที่แวะมาที่นี่

เวลาทำการ : 10.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี Somerset MRT (NS23)
ที่อยู่ : 1 Grange Road, Singapore 239693
เวบไซต์ : www.hm.com/sg

Orchard Central

Orchard Central

Orchard Central โดดเด่นกว่าห้างสรรพสินค้าอื่นๆบนถนนออชาร์ด ด้วยรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมภายนอกตัวอาคารที่มีการใช้เทคนิคดิจิตอลมาช่วยสร้างสีสันให้กับอาคาร โดยที่ทางห้างได้จัดสินค้าประเภทเดียวกันให้อยู่โซนเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการช้อป โดยภายในห้างมีกำแพงจำลองในร่มขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ Via Ferrata โดยได้รับการขนานนามให้เป็นผลงานทางศิลปะสาธารณะขนาดใหญ่ สร้างสรรค์โดยศิลปินจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมี The Roof Garden สวนดาดฟ้าที่เปิดให้เข้าไปได้ทุกวันทุกเวลา ภายในบริเวณ The Roof Garden มีร้านนั่งเล่นเพื่อรับประทานอาหารพร้อมรับลมเย็น และชมทัศนียภาพของเมืองนอกจากนี้ยังมี Discovery Walk ให้คุณได้ผ่อนคลายยามว่าง

เวลาทำการ : 11.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี Somerset MRT (NS23)
ที่อยู่ : 181 Orchard Road 238896
เวบไซต์ : www.fareastmalls.com.sg

313 Somerset Singapore

313@Somerset

313@Somerset มีทางเชื่อมต่อกับสถานี MRT Somerset เป็นห้างที่ประกอบไปด้วยร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์ดัง อาทิ Zara, Uniqlo, New Look, Esprit และ Forever 21 สาขาใหญ่ที่มีทั้งหมดถึง 4 ชั้นและในส่วนของร้านอาหารได้แบ่งออกเป็น 3 โซนโดยมีความหลากหลายทั้งรสชาติ และความอร่อยซึ่งในส่วนที่เป็นสวนมีร้านสไตล์นั่งรับลมพร้อมเสิร์ฟอาหารให้คุณขณะชมวิวของสิงคโปร์

เวลาทำการ : 10.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี Somerset MRT (NS23)
ที่อยู่ : 313 Orchard Road Singapore 238895
เวบไซต์ : www.313somerset.com.sg

Orchard Gateway

Orchard Gateway

Orchard Gateway ห้างน้องใหม่บนถนนออชาร์ดเป็นห้างเพียงแห่งเดียวที่คลอบคลุมทั้งสองฝั่งถนนโดยเชื่อมต่อกันโดยสะพานเชื่อมกระจกและทางเดินใต้ดิน  คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าที่หลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็นไฮสตรีทแฟชั่น ร้านบูติคที่รวมสินค้าหลากหลายแบรนด์ และสินค้าแฟชั่นแนวอินดี้

เวลาทำการ : 10.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี Somerset MRT (NS23)
ที่อยู่ : 277&218 Orchard Road Singapore 238858
เวบไซต์ : www.orchardgateway.sg

Takashimaya Singapore

Takashimaya

Takashimaya ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นที่รวมเอาแบรนด์หรูเพื่อนักช้อปไฮโซโดยเฉพาะภายในห้าง Takashimaya ประกอบด้วย ร้านอาหาร สปา สถาบันลดน้ำหนัก แฟชั่น ฟิตเนส บริการซักแห้ง หรือแม้กระทั่ง Art gallery สินค้าที่จำหน่ายมีทั้งเครื่องกีฬา อุปกรณ์ศิลปะและงานฝีมือ แฟชั่นผู้หญิง ร้านเสริมสวย หนังสือ สินค้าสำหรับเด็ก เครื่องสำอาง ของแต่งบ้าน และเพลง ในโซนอาหารมีจานอร่อยให้คุณเลือกชิมได้หลายรสชาติจากนานาประเทศ เช่น จีน เกาหลี อินโดนีเซีย ไทย ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่ Takashimaya คุณสามารถเลือกซื้อแบรนด์แฟชั่นดังอย่าง Armani, Burberry, Kenzo, DKNY, Pucci และ Chistofle หรือ สามารถเลือกซื้อของฝากและอาหารอิมพอร์ตจาก Harrods และ Fauchon ได้อีกด้วย

เวลาทำการ :
- 10.00 น. - 21.30 น. (ทุกวัน)
- ร้านอาหารเปิดให้บริการถึง 23.00 น.
การเดินทาง : MRT สถานี Orchard เลือกทางออก D
ที่อยู่ : 391A Orchard Road, Singapore 238873
เวบไซต์ : www.takashimaya.com.sg

 paragon singapore

Paragon

Paragon คือห้างช้อปปิ้งหรูบนถนน Orchard ที่รวมร้านแบรนด์ดีไซน์เนอร์ และสินค้ามีระดับกว่า 200 ร้านในพื้นที่ 6 ชั้น ไม่ว่าจะเป็น Miu Miu, Gucci, Alfred Dunhill, Savatore Ferragamo หรือแบรนด์แฟชั่นอย่าง Armani Exchange, Diesel, Escada, G-Star และ Miss Sixty ที่รับรองได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับแฟชั่นนิสต้าอย่างแท้จริง นอกจากนี้ สินค้ากีฬายังได้รวมทีมนำแบรนด์ดังอย่าง Nike, Adidas, Asics และ Pan West มาจำหน่าย และเด็กๆ จะต้องตื่นตาตื่นใจ
ของเล่นและเสื้อผ้าในโซน Paragon Junior และ Toys 'R' Us

บริเวณชั้นใต้ดิน มีฟู้ดคอร์ทให้คุณอิ่มอร่อยตามต้องการส่วนร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ก็มีให้คุณแวะเวียนไปได้ทุกชั้น นอกจากนี้ Paragon มีส่วนที่เป็นโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็นแผนกดังนี้ คือ แผนกผ่าตัดศัลยกรรม แผนกทันตกรรม แผนกเอกซเรย์ แผนกสูตินารีเวช คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก และแพทย์ยาจีนแผนโบราณ

เวลาทำการ : 10.00 น. - 22.00 น.
การเดินทาง : MRT สถานี Orchard (NS22)
ที่อยู่ : 290 Orchard Road Singapore 238859
เวบไซต์ : www.paragon.com.sg

 Bugis Junction Singapore

Bugis Junction

Bugis Junction แหล่งช้อปปิ้งที่รวมเอาสินค้าและบริการหลากหลายประเภทไว้ด้วยกัน ที่แม้แต่นักช้อปตัวยงยังติดใจ

Bugis Junction แบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนห้างสรรพสินค้า และโซนร้านค้ากลางแจ้ง นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในช้อปปิ้งคอมเพลกซ์ไม่กี่ที่ในสิงคโปร์ที่มีคาเฟ่เรียงรายอยู่บริเวณด้านนอกอีกด้วย

อีกรูปแบบของห้างที่โดดเด่นคือ ที่นี่มีถนนช้อปปิ้งที่ออกแบบให้มีกระจกล้อมรอบด้านบนเป็นแห่งแรกของสิงคโปร์ แบรนด์ที่สามารถตามหาได้ในห้างนี้ ได้แก่ BHG, Topshop, Converse, Kinokuniya, Cotton On และยังรวมไปถึงโรงภาพยนต์ Shaw Cinema บนชั้น 4 ของห้าง ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มวัยรุ่น และวัยเริ่มทำงาน ห้างนี้มีทั้งหมด 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน โดยตั้งอยู่เหนือสถานีรถใต้ดินพอดี

เวลาทำการ : 10.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี Bugis (EW12)
ที่อยู่ : 200 Victoria Street Singapore 188021
เวบไซต์ : www.bugisjunction-mall.com.sg

Bugis Street

Bugis Street

ย้อนกลับไปในยุค 50 Bugis Street มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากกิจกรรมยามค่ำคืน ที่สาวประเภทสองออกมาประชันโฉมกันด้วยการจัดเต็มกับเสื้อผ้าสีฉูดฉาด และมีการร่วมเดินพาเหรดร่วมกันอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ สามารถเรียกร้องความสนใจจากหมู่นักเดินเรือ และกองทัพจากต่างแดนได้เป็นอย่างมาก ในช่วงเวลาเย็นๆ ทั้งถนนจะดูมีชีวิตชีวา จากรถเข็นที่เร่ขายของราคาถูก และอาหารจานอร่อยจนทุกคนต่างเรียกตลาดกลางคืนนี้ว่า " Pasar Malam "

มาวันนี้ Bugis Street ได้กลายเป็นแหล่งช้อปที่ไม่เหมือนใคร หลังจากมีการปรับพื้นที่ครั้งใหญ่ ทำให้สามารถมีร้านค้าเกือบ 800 ร้าน ซึ่งนับได้ว่าใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ โดยเป็นการรวมเอาร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่อินเทรนด์ ร้านเสริมสวย เช่น ร้านทำเล็บ และร้านทำผม ไว้รวมกัน ณ ตลาดแห่งนี้ คุณจะต้องติดใจกับประสบการณ์การช้อปที่สนุกสนานบนถนนคนเดินแห่งนี้

เวลาทำการ : 11.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี Bugis (EW12)
ที่อยู่ : 3 New Bugis Street, #03-01, Singapore 188867

Chinatown Singapore

Chinatown

Chinatown ในปัจจุบันเป็นย่านรวมตึกแถว ตั้งแต่ช่วงก่อนสงคราม ที่พ่อค้าแม่ขายต่างปักหลักขายของเป็นเวลานานหลายปี สินค้าที่พบเห็นได้ในย่านนี้คือผ้าไหมเนื้อดี งานฝีมือโบราณ เครื่องประดับทองและหยก หากคุณชื่นชอบสินค้าจากเมืองจีน ไม่ว่าจะเป็น ชา สมุนไพรจีน อาหาร เครื่องใช้ภายในบ้าน ของเก่า และชุดกี่เพ้าโบราณ คุณไม่ควรพลาดที่จะลองเข้าไปใน Yue Hwa ห้างจีนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณแยกถนน Eu Tong Sen Street และ ถนน Upper Cross นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าอีกหลายแห่งที่น่าแวะไป อาทิ Chinatown Point, People's Park Complex และ Chinatown Complex ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1972 โดยเข้ามาแทนที่ซษกปรักหักพังของบ้านในย่าน Sago Lane ห้างเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขายสินค้าหลากหลายประเภท แต่ยังขายสินค้าไฟฟ้าราคาถูก ผ้า เครื่องสำอาง และเสื้อผ้าลดราคา

หากสนใจเทรนด์แฟชั่นใหม่ล่าสุด อย่าลืมแวะเวียนไปแถวถนน Ann Siang และ Club Street ที่มีร้านดังประจำพื้นที่อย่าง Asylum และ egg3 ที่รอขายเสื้อผ้าแนวชิคๆ ให้คุณ Chinatown คือแหล่งที่ผสมผสานประสบการณ์ช้อปในสไตล์จีนย้อนยุคให้เข้ากับความอินเทรนด์ ได้อย่างลงตัว หากคุณได้แวะมาสิงคโปร์ คุณไม่ควรพลาดที่จะแวะมาที่นี่  

เวลาทำการ : 11.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)
การเดินทาง : MRT สถานี Chinatown
ที่อยู่ : Chinatown, Singapore 050005
เวบไซต์ : www.chinatown.sg

Our Partner

 • JNTO Logo
 • Your Singapore Logo
 • HongKong Tourism Logo
 • Tourism Malaysia Logo

  Copyright©2010 ThailandBestPrice.com. All Rights Reserved.

  บริษัท เอเอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
  ที่อยู่: 290/230 มบ.กลางเมืองฯ เอส-เซ้นท์ ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
  LINE ID: TBP98 | Hotline: 098-0968515 | Email: booking@thailandbestprice.com

  payment banner